header image

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE KOTOR

29.01.2019.

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE KOTOR

Vlada Crne Gore je na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), na sjednici od 20. decembra 2018. godine, donijela Odluku o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor ("Službeni list CG" broj 82/18), kao i Odluku o određivanju rukovodioca izrade Prostorno – urbanističkog plana Opštine Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostorno-urbanističkog plana.

Sastavni dio Odluke o izradi je Programski zadatak.
- U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18 i 63/18), obavjestilo je javnost da se organizuje:

PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI u periodu od 24.01. do 24.02.2019.godine
Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor, objavljen je na internet stranici:
http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/195552/Prethodno-ucesce-javnosti-sa-ciljevima-i-svrhom-izrade-Prostorno-urbanistickog-plana-Opstine-Kotor.html

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Shodno Zakonu, Koncept plana je dostavljen Opštini Kotor i organima za tehničke uslove.