Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:   OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više 17.03.2023.

IZVJEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA U KOTORU ZA JANUAR 2023

Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha za Opštinu Kotor, za januar 2023.godine možete pogledati na sledećem linku, objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.   Izvještaj...

Saznajte više 07.03.2023.

DERATIZACIJA OD 24.02.2023.

Obavještavamo javnost da će firma Visan CG d.o.o,  u petak 24.02.2023.god. započeti proces deratizacije na području Opštine Kotor: Stari grad,stambeni objekti, javne i zelene površine i...

Saznajte više 22.02.2023.

ZAHTJEV TURSKI RT

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine: OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 03.02.2023.

ZAHTJEV DRAZIN VRT

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:    OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više 03.02.2023.

VODOSNADBIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:  OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 31.01.2023.

JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2023 GODINU

Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2023 godinu, koji je pripremio Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Uvid...

Saznajte više 26.12.2022.

OBAVJESTENJE - DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA LOVANJA

Obavještavamo javnost da će firma Visan CG d.o.o, u srijedu 21.12.2022.god. u 09,00h, izvršiti tretman dezinfekcije i dezinsekcije, naselja LOVANJA. Navedeni radovi vrše se na...

Saznajte više 19.12.2022.

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽAVANJU JAVNE RASPRAVE ZA BRDO VRMAC

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor...

Saznajte više 13.09.2022.

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA- ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE POSLOVNO KOMERCIJALNOG OBJEKTA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 29.08.2022.