Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

ČIST VAZDUH U KOTORU

Prema Izvještaju Centara za ekotoksikološka ispitivanja, koji je u periodu od 01.01. 2024 do 31.01.2024. godine ispitivao kvalitet vazduha u Kotoru, svi parametri zagađenja koji...

Saznajte više 19.02.2024.

IZVJEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA

Obavještavamo javnost da Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore za decembar 2023.godine možete pogledati na sledećem linku: Izvještaj o kvalitetu vazduha , objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu...

Saznajte više 29.01.2024.

POTVRĐEN PRVI SLUČAJ ZARAZNE BOLESTI AFRIČKA KUGA SVINJA KOD DIVLJIH SVINJA NA LOKACIJI KOVAČI, NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

Ova bolest nije zoonoza, odnosno ljudi ne mogu oboljeti od virusa afričke kuge svinja, ali meso oboljelih životinja nije podobno za ishranu ! Pozivamo držaoce svinja...

Saznajte više 26.01.2024.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STUDIJE ZAŠTITE I NACRTIMA ODLUKA O PROGLAŠAVANJU SPOMENIKA PRIRODE ,,SOPOT“ I SPOMENIKA PRIRODE ,,DRAŽIN VRT“

Obavještavamo javnost da je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera raspisalo javnu raspravu o Nacrtu Studije zaštite i Nacrtima Odluka o proglašavanju Spomenika...

Saznajte više 23.01.2024.

IZVJEŠTAJ ZA KVALITET VAZDUHA U KOTORU ZA NOVEMBAR 2023.GODINE

Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore za novembar 2023.godine možete pogledati na sledećem linku: https://epa.org.me/wp-content/uploads/2023/12/Novembar-2023.pdf, objavljenom na sajtu Agencije...

Saznajte više 25.12.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE KABLOVSKOG PODZEMNOG VODA 35 KV OD TS 400/110/35 KV „LASTVA” DO TS 35/10 KV „GRBALJ” I FAZA, OPŠTINA KOTOR

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Agenciji za zaštitu životne sredine, preduzeće...

Saznajte više 20.12.2023.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZA KONTROLU POPULACIJE PASA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR 2024-2029

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-31663 od 13.12.2023.godine, utvrđen je Nacrt Lokalnog plana za kontrolu populacije pasa na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2029 (u daljem tekstu: Nacrt...

Saznajte više 15.12.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TS 35/10KV, 2X8MVA ''GRBALJ 2'' SA PRIKLJUČNIM 35 KV VODOVIMA, NA KP 1082 KO GOROVIĆI U KOTORU, U ZAHVATU PUP-A KOTOR, OPŠTINA KOTOR

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Agenciji za zaštitu životne sredine, preduzeće...

Saznajte više 11.12.2023.