header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNA TRIBINA I UVID ZA REKONSTRUKCIJU KOMPLEKSA TVRĐAVE SVETOG KRSTA U PERASTU

Javna tribina i Javni uvid u  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju kompleksa tvrđave Svetog Krsta u Perastu, Opština Kotor. Shodno članu 20 stav...

Saznajte više 28.11.2019.

OBAVJEŠTENJE AGENCIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE

U prilogu možete preuzeti dokumentaciju:...

Saznajte više 26.11.2019.

JAVNA RASPRAVA KONTROLE POPULACIJE PASA

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizuje okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa u Crnoj...

Saznajte više 13.11.2019.

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Javna tribina održaće se dana 26.12.2019.godine, u Multimedijalnoj Sali kulturnog centra „Nikola Đurković“, Stari grad, Opština Kotor,  sa početkom u 10 časova.“ Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje...

Saznajte više 12.11.2019.

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Opština Kotor, Direkcija za uređenje i...

Saznajte više 23.10.2019.

MJERNA STANICA ZA KVALITET VAZDUHA

MJERNA STANICA KVALITETA VAZDUHA U KOTORU - Dobrota, Sv.Stasije   Od septembra mjeseca u Dobroti, na skretanju za naselje Sv.Stasije, počela je da radi automatska mjerna stanica...

Saznajte više 24.09.2019.

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE KOTOR

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE KOTOR...

Saznajte više 29.01.2019.

APEL GRAĐANIMA ZA TRETMAN PALMI NAPADNUTIH SURLAŠEM

APEL GRAĐANIMA ZA TRETMAN PALMI NAPADNUTIH SURLAŠEM...

Saznajte više 29.01.2019.

PROSTORNI PLAN CRNE GORE I PRODUŽENJE MORATORUIJUMA NA IZGRADNJU OBJEKATA U GRANICAMA KULTURNO - ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA UPISANOG NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE UNESCO

PROSTORNI PLAN CRNE GORE I PRODUŽENJE MORATORUIJUMA NA IZGRADNJU OBJEKATA U GRANICAMA KULTURNO-ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA UPISANOG NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE UNESCO...

Saznajte više 29.01.2019.