Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

IZVJEŠTAJ ZA KVALITET VAZDUHA U KOTORU ZA JUN 2023.GODINU

Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore za jun 2023.godine možete pogledati na sledećem linku: https://epa.org.me/wp-content/uploads/2023/07/Jun-2023.pdf,  objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne...

Saznajte više 18.07.2023.

IZVJEŠTAJ ZA KVALITET VAZDUHA U KOTOTRU ZA MAJ 2023.GODINU

Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha za Opštinu Kotor za maj 2023.godine možete pogledati na sledećem linku: https://epa.org.me/wp-content/uploads/2023/06/Maj-2023.pdf, objavljenom na sajtu Agencije za...

Saznajte više 28.06.2023.

Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta internacionalne škole, na kat. parc.19 1 KO Lješevići, Opština Kotor

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:   OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više 05.06.2023.

JAVNA TRIBINA: POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BETONA

Predmet: Javni uvid i javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja Postrojenja...

Saznajte više 30.05.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU FAZA V - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PS PELUZICA I IZGRADNJA NOVOG POTISNOG CJEVOVODA

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom...

Saznajte više 16.05.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU FAZA V - REKONSTRUKCIJA VODENE MREŽE U DONJOJ ZONI DOBROTE I ZLATNIM NJIVAMA - TABAČINA

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom...

Saznajte više 15.05.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU FAZA V - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE PUMPNE STANICE TABAČINA

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom...

Saznajte više 15.05.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU - VERIGE - RISAN

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat ''Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom...

Saznajte više 15.05.2023.

IZVJEŠTAJ ZA KVALITET VAZDUHA U KOTORU ZA APRIL 2023.GODINE

Obavještavamo javnost da Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha za Opštinu Kotor, za april 2023.godine možete pogledati na sledećem linku:  https://epa.org.me/wp-content/uploads/2023/05/April-2023.pdf , objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.   Izvještaj...

Saznajte više 30.04.2023.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT POSTAVLJANJA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BETONA

Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja Postrojenja za proizvodnju betona, koji je...

Saznajte više 11.04.2023.