header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA (T2) RISAN BAY

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNE TRIBINE

Odlaže se Javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900...

Saznajte više 22.02.2021.

JAVNA RASPRAVA - IZGRADNJA BENZINSKE STANICE ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I TNG - OM

Poštovani, Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Orhan Arslan, Bulevar Svetog...

Saznajte više 18.02.2021.

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA ( T2 ) RISAN BAY , NA KAT. PARC. 895 - 1 I 900 KO RISAN I, U ZAHVATU DUP - A RISAN OPŠTINA KOTOR

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 20.01.2021.

OBAVJEŠTENJA ZA JAVNOST

U prilogu se mogu preuzeti tri obavještenja za zainteresovanu javnost:...

Saznajte više 14.01.2021.

ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA T2 RISAN BAY NA KAT. PARC. 895 - 1 I 900 KO RISAN I, U ZAHVATU DUP - A RISAN OPŠTINA KOTOR

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 18.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE HIPERMARKETA VOLI

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 09.12.2020.

JAVNI UVID - PROJEKAT IZGRADNJE OBILAZNICE OKO BUDVE

JAVNI UVID - Projekat izgradnje obilaznice oko Budve Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas...

Saznajte više 27.11.2020.