Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

OBAVJEŠTENJE - CELEBIC AGRAR

Preduzeće ''Čelebić agrar'' d.o.o. iz Podgorice je podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za...

Saznajte više 19.05.2021.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da...

Saznajte više 07.05.2021.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKO - GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LOKACIJI KRIVOŠIJE - KOTOR

PREDMET: Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na...

Saznajte više 20.04.2021.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TRŽNOG CENTRA BUTIKO U RADANOVIĆIMA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 19.04.2021.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU KABLOVSKOG VODA 2X110 KV OD TS 110 - 35 KV RADOVIĆI DO STUBA 170 DALEKOVODA 110 KV TIVAT – LASTVA, OPŠTINA TIVAT I KOTOR

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo Vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice,...

Saznajte više 12.04.2021.

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA (T2) RISAN BAY

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU JAVNE TRIBINE

Odlaže se Javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja (T2) ''Risan bay'', na kat. parc. 895/1 i 900...

Saznajte više 22.02.2021.

JAVNA RASPRAVA - IZGRADNJA BENZINSKE STANICE ZA SNABDIJEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I TNG - OM

Poštovani, Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Orhan Arslan, Bulevar Svetog...

Saznajte više 18.02.2021.