Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA ( T2 ) RISAN BAY , NA KAT. PARC. 895 - 1 I 900 KO RISAN I, U ZAHVATU DUP - A RISAN OPŠTINA KOTOR

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 20.01.2021.

OBAVJEŠTENJA ZA JAVNOST

U prilogu se mogu preuzeti tri obavještenja za zainteresovanu javnost:...

Saznajte više 14.01.2021.

ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA T2 RISAN BAY NA KAT. PARC. 895 - 1 I 900 KO RISAN I, U ZAHVATU DUP - A RISAN OPŠTINA KOTOR

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 18.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE HIPERMARKETA VOLI

"Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 09.12.2020.

JAVNI UVID - PROJEKAT IZGRADNJE OBILAZNICE OKO BUDVE

JAVNI UVID - Projekat izgradnje obilaznice oko Budve Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas...

Saznajte više 27.11.2020.

JAVNI POZIV O NACRTU PREDLOGA AKTA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PLATAMUNI I NACRTU STUDIJE ZAŠTITE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Saznajte više 24.11.2020.

JAVNA TRIBINA O ELABORATU PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT `VODOSNADBIJEVNJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI - BOKOKOTORSKI ZALIV` ZA NASELJA RISAN, PERAST, MUO, PRČANJ I STOLIV

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 19.11.2020.

JAVNI UVID - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA TIVAT - JAZ

Uprava za saobraćaj iz Podgorice dostavila je Opštini Kotor dokumentaciju koja se odnosi na procjenu uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte, vezano za rekonstrukciju...

Saznajte više 19.11.2020.

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT VODOSNADBIJEVNJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI - BOKOKOTORSKI ZALIV ZA NASELJA RISAN, PERAST, MUO, PRČANJ I STOLIV

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Vodovod i kanalizacija Kotor'' d.o.o. iz Kotora, podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu...

Saznajte više 13.10.2020.

ZAŠTITA CRNE TOPOLE

Obavještava se zainteresovana javnost da se u periodu od 08.10. do 28.10.2020.godine može izvršiti javni uvid u Nacrt Studije zaštite – Predlog za stavljanje pod...

Saznajte više 07.10.2020.