header image

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA UZGAJALIŠTE RIBA (ORADA I BRANCIN), DRAŽIN VRT LOKACIJA 6.2, KATASTARSKA PARCELA 1243 - 1 KO ORAHOVAC II, OPŠTINA KOTOR

Crna Gora Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za uzgajalište...

Saznajte više 08.06.2020.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA PODRUČJA KOTORA ZA 2020. GODINU

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE Povodom Nacrta Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2020. godinu organizuje se javna rasprava u...

Saznajte više 11.05.2020.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE POVODOM NACRTA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKALNE MREŽE PLANINSKIH STAZA NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

Skupština Opštine Kotor, na 39 sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-5800 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o utvrđivanju lokalne mreže planinskih...

Saznajte više 11.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - NIKŠA PEROVIĆ

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 07.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O DONIJETOM RJEŠENJU

"Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni Šlist CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVAzainteresovanu javnost da je...

Saznajte više 29.04.2020.

OBAVJEŠTENJE - DRVOMONT D.O.O.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 27.04.2020.

ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU DALEKOVODA 110 KV LASTVA - KOTOR (DIONICA LASTVA - TROJICA), OPŠTINA KOTOR - CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. IZ PODGORICE

Poštovani, Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice,...

Saznajte više 27.04.2020.

OBAVJEŠTENJE - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - POSLOVNI OBJEKAT RADANOVIĆI

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 12.03.2020.

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKATA NA UP1

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost   da je...

Saznajte više 25.02.2020.

JAVNA TRIBINA I UVID ZA REKONSTRUKCIJU KOMPLEKSA TVRĐAVE SVETOG KRSTA U PERASTU

Javna tribina i Javni uvid u  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju kompleksa tvrđave Svetog Krsta u Perastu, Opština Kotor. Shodno članu 20 stav...

Saznajte više 28.11.2019.