Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA CENTRALNIH DJELATNOSTI - HIPERMARKET VOLI

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 01.07.2021.

JAVNI UVID U ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE BENZINSKE PUMPE NA KAT. PARC. 374 I DIJELU KAT. PARC. 370 KO ŠKALJARI U OBUHVATU GUR I PUP KOTOR

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 17.06.2021.

AKCIJA ČIŠĆENJA MORSKOG I OBALNOG PODRUČJA RISANSKOG ZALIVA

Obavještavamo Vas da će u subotu, 05. juna 2021.godine, povodom obilježavanja Svjetskog dana životne sredine, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovati akciju čišćenja morskog...

Saznajte više 02.06.2021.

OBAVJEŠTENJE JUGOPETROL

Preduzeće ''Jugopetrol'' d.o.o. iz Podgorice je podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  projekat rekonstrukcije postojeće benzinske pumpe...

Saznajte više 25.05.2021.

OBAVJEŠTENJE - CELEBIC AGRAR

Preduzeće ''Čelebić agrar'' d.o.o. iz Podgorice je podnijelo Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za...

Saznajte više 19.05.2021.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da...

Saznajte više 07.05.2021.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA EKSPLOATACIJU TEHNIČKO - GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LOKACIJI KRIVOŠIJE - KOTOR

PREDMET: Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na...

Saznajte više 20.04.2021.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TRŽNOG CENTRA BUTIKO U RADANOVIĆIMA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,...

Saznajte više 19.04.2021.

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU KABLOVSKOG VODA 2X110 KV OD TS 110 - 35 KV RADOVIĆI DO STUBA 170 DALEKOVODA 110 KV TIVAT – LASTVA, OPŠTINA TIVAT I KOTOR

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo Vas da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice,...

Saznajte više 12.04.2021.