header image

ZAŠTITA CRNE TOPOLE

07.10.2020.

Obavještava se zainteresovana javnost da se u periodu od 08.10. do 28.10.2020.godine može izvršiti javni uvid u Nacrt Studije zaštite – Predlog za stavljanje pod zaštitu stabla Crne tople (Populus nigra L.) u Kotoru - Stari grad i predlog Akta o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: Spomenik prirode "Stablo Crne topole (Populus nigra L.) u Kotoru – Stari grad", na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost (građane, zainteresovane organe i organizacije, stručne institucije, civilni sektor i druge subjekte) da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati 21.10.2020. godine u JU Centru za kulturu "Nikola Đurković", sa početkom u 10 časova.
Prijedlozi, sugestije i komentari se mogu dostaviti putem e maila: bastina@kotor.me ili direktno Građanskom birou, na adresu Opština Stari grad 317, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, zaključno sa 28.10.2020.godine.

Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine
Bojana Petković, dipl.ing.arh