Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZAHTJEV DRAZIN VRT

03.02.2023.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:

  

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama-Bar, podnijela Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za projekat postavljanja  nepokretnog privremenog objekta-fiksne radiokomunikacione stanice-lokacija označena br. 6.11 (Dražin Vrt) u Opštini Kotor, predviđena Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.godinu.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine i e-mail adresu: bastina@kotor.me je 09.02.2023. godine.

 

v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine         

                                                                                     Bojana Petković,dip.inž.arh.

Povezane vijesti