header image

ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU DALEKOVODA 110 KV LASTVA - KOTOR (DIONICA LASTVA - TROJICA), OPŠTINA KOTOR - CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. IZ PODGORICE

27.04.2020.

Poštovani, 
Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnio Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110 kV Lastva-Kotor (dionica Lastva-Trojica), Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 04.05.2020.godine.

Kontakt osoba.
Emir Redžepagić, Samostalni savjetnik I
Tel: +382 20 446 517: +382 68833660
mail: emir.redžepagic@epa.org.me