Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ON GRID I OFF GRID FOTONAPONSKI SISTEMI

24.12.2021.
Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) 20. 12. 2021. godine objavio javni konkurs “On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi” za dodjelu subvencija, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima koja su registrovana kod nadležnih organa za obavljanje samostalne djelatnosti i po tom opsnovu ostvaruju prihode.
 
Detaljnije informacije o uslovima i načinu dobijanja subvencija nalaze u tekstu javnog poziva koji je objavljen na sajtu Eko-fonda ( https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/).

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu kontaktirati i:

Jovana Daković, Rukovodilac odsjeka za podršku implementaciji mjera podrške i razvojno projektim aktivnostima

E mail: jovana.dakovic@eko-fond.me  

Tel: +382 (0) 20 262 933

Mob: 067 106 790

i

Lidija Škatarić, Ekspert za energetsku efikasnost i klimatske promjene

E mail: lidija.skataric@eko-fond.me  

Tel: +382 (0) 20 262 933

Mob: 067 106 796

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 
Ulica Slobode 2, Podgorica