Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ELABORAT PROCJENE UTICAJA

08.11.2021.

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Preduzeće „Braća Magud Grbalj“ doo, Radanovići bb, Kotor, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na kat.parcelama 758, 762/1, 1680, 746, 745, 743 i 757 KO Krivošije donje i dijelovi kat.parcela 1/1 i 4 KO Risan, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao  i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne bštine, Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me .

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 10.12.2021.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u sali za sastanke Preduzeća „Braća Magud Grbalj“ doo, Radanovići bb, Grbalj, Kotor, dana 13.12.2021.godine, sa početkom u 10 časova.

 

dr Milan Gazdić

VD DIREKTORA

           

Kontakt osoba.

Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382

mail: jasmina.jankovic@epa.org.m