Kotor

NACRT ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

13.09.2022.
U Odluci o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br. 051/19, 011/21) u članu 13, prije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: “Zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila na dijelu ulice Gabela u Risnu i to od kat. parc. br. 605/1 KO Risan I do kat. parc. br. 538 KO Risan I (do raskrsnice gdje se ulica Gabela ukršta sa putem koji vodi prema Gorici i vrtiću).”

Prilozena dokumentacija: