Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Služba Glavnog gradskog arhitekte - Nadležnosti

Nadležnost i djelokrug rada: 

 • izradu politika, strategija, projekata i program za unaprijeđenje kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja;
 • učestvovanje u izradi propisa iz oblasti planiranja;
 • davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih površina u naseljima;
 • provjerava usaglašenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;
 • sprovođenje smjernica razvoja arhitekture propisivanjem istih za usklađivanje spoljnog izgleda objekta;
 • obezbjeđivanjeuje i promoviše najbolje prakse u oblasti urbanizma i arhitekture;
 • propisivanje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta;
 • izradu programskog zadatka za urbanistički projekat;
 • davanje saglasnosti u pogledu izmjena privremenog objekta;
 • dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i saglasnost glavnom državnom arhitekti, u skladu sa zakonom;
 • davanje mišljenja na program postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata za područje morskog dobra;
 • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke iz svoje nadležnosti; rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
 • pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • vođenje propisanih evidencija i čuvanje dokumentacije službe;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • sprovođenje Plana integriteta i drugih planova i programa Opštine iz djelokruga organa;
 • utvrđuje rizike iz djelokruga organa
 • vrši izradu procedura za poslovne procese unutar organa Službe.