header image

Služba zaštite

Nadležnost i djelokrug rada:                                                                        

Vatrogasna jedinica Kotor (kao DVD) osnovana je 1867 godine i jedno je od prvih vatrogasnih društava na području EX Jugoslavije. Društvo je djelovalo u svim akcijama gašenja požara, spašavanja ljudskih života i njihove imovine kao i u akcijama humanosti za potrebe građana. Poslje drugog svjetskog rata (1947) Društvo prerasta u Profesionalnu vatrogasnu jedinicu sa skromnom opremom. Posjedovali su jedno vatrogasno vozilo "FIAT“ i jednu prenosnu motornu pumpu "BALILA“ koje su opsluživali četri profesionalna vatrogasca i preko 20 dobrovoljaca. U ovom sastavu postizani su izvanredni rezultati u svim vidovima i potrebama čak i na širem području, odnosno i van granica Opštine Kotor.
Uz pomoć Vatrogasne jedinice Kotor formirane su jedinice u drugim gradovima Crne Gore gdje im je pružana i stručna pomoć.
Od 1947 godine kroz Vatrogasnu jedinicu Kotor prošao je veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca koji su uvijek bili na zajedničkom zadatku spašavajući ljudske živote i društvena dobra, često puta i svoj život stavljali u opasnosti i između ostalog i sa time doprinjeli da Vatrogasna jedinica Kotor danas služi kao primjer entuzijazma i ljubavi prema ovom teškom i humanom poslu.
Vatrogasna jedinica Kotor odlikovana je 1967 godine "Ordenom zasluga za narod sa Zlatnom zvijezdom“ a 1969 i 1989 godine dodjeljena je nagrada Grada Kotora "21 novembar“ kao i mnoga druga priznanja.
Od 1987 godine Vatrogasna jedinica Kotor i DVD Kotor prerastaju u savremenu organizaciju. Obnavlja se poslovni prostor, vozni park, nabavlja se za to vrijeme najsavremenija protivpožarna oprema od koje je jedan dio i danas u upotrebi.
Vatrogasnu jedinicu Kotor u sadašnjem obliku formirala je Opština Kotor u skladu sa zakonom a radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, kao i vršenja drugih poslova u vezi sa zaštitom od požara utvrđenim Opštinskim planom zaštite od požara. 
U toku 2007 godine očekuje se izmjena važećeg zakona o zaštiti od požara a samim tim i transformacija svih Opštinskih vatrogasnih jedinica u Crnoj Gori u "Službu zaštite“ 
Danas Vatrogasna jedinica Kotor zapošljava 22 profesionalna vatrogasca i sara?uje sa svojih 10 dobrovoljaca. Svi zaposleni stručno su osposobljeni tako da u svakom momentu mogu kvalitetno i pravovremeno dejstvovati u svim intervencijama. 
U ciju boljeg organizovanja buduće Službe zaštite u 2006 godini jedan broj vatrogasaca je započeo sa obukom za planinara-spasioca, G.S.S. (gorsku službu spašavanja) kao i za sprečavanje zagađenja mora od nafte i naftnih derivata odnosno sanacija nastalih šteta u slučaju izlivanja istih. S'tim u vezi redovno su prisutni na svim seminarima i trening kursevima koji se organizuju. 
Pored djelatnosti koja se svakodnevno obavlja, kotorski vatrogasci vrše i preventivu na području Opštine Kotor i to kod raznih subjekata. Isto tako vrše i servisiranje i opravku protivpožarne opreme u svom servisnom prostoru. U sušnim ljetnjim mjesecima vrši se i dostava vode vatrogasnim cisternama građanstvu. 
Opštinskim Planom zaštite od požara u Perastu organizovano djeluje DVD "Bogoljub Brezi?“ u čijem su satavu zaposlena i četri profesionalna vatrogasca koji obavljaju postavljene zadatke i omogućuju da DVD funkcioniše. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Perastu je svojom organizovanošću i zajedničkim aktivnostima u potpunosti opravdalo svoju dugogodišnju tradiciju i spremnost da pruži pomoć građanima, kako u gašenju požara, tako i u drugim aktivnostima.

POSLOVNI PROSTOR, VOZILA, OPREMA
Vatrogasna jedinica Kotor raspolaže sa zadovoljavajućim poslovnim prostorom za rad i obuku zaposlenih. Raspolaže sa 315 kvm. poslovnog prostora, 205 kvm. garažnog prostora i 708 kvm. prostora za izvođenje vježbi i manipulisanje. 
U sastavu jedinice nalazi se ukupno deset vozila i to:
dva komandna vozila Lada "NIVA“ i Lada "KARAVAN“
dva navalna vozila "TAM“ 190
dva navalna vozila , kombinacija gašenja voda-pjena-prah "FAP“ 1620 i "MERCEDES“ Vario 815
jedno terensko vozilo za gašenje šumskih požara "BEDFORD“
jedno prateće vozilo (auto cisterna) "TAM“ 260
jedno tehničko vozilo "BUS“ Zastava
jedno teretno dostavno vozilo "OM“ Zastava
Ukupna količina vode koju vozila nose iznosi 33000 lit. Extrakta za pravljenje pjene 600 lit. I praha za gašenje požara 150 kg. Takođe posjeduju i odgovarajuću protivpožarnu opremu kao i opremu za tehničke intervencije, koja se redovno kontroliše i održava. Svi vatrogasci imaju ličnu zaštitnu opremu. Sva vozila su povezana radio vezom sa jedinicom
Što se tiče nabavke nove opreme potrebno je istaći kupovinu novog vozila kao i spasilačkog hidrauličnog razvalnog alata, što je inače realizovano u toku 2006 godine. 
Naime Opština Kotor je za potrebe vatrogasne jedinice kupila novo savremeno navalno vozilo "MERCEDES“ Vario 815. Vozilo može da poveze sedam vatrogasaca sa svom neophodnom opremom za gašenje požara kao i tehničke intervencije. U njemu je smješten i hidraulični razvalni alat "WEBER“ koji je takođe kupila Opština Kotor a koji je i te kako nedostajao kotorskim vatrogascima. Radi se o specijalnom spasila?kom alatu koji je namjenjen za tehničke intervencije, prvenstveno za saobraćajne udese, kada je potrebno povrijeđena lica u što kraćem vremenu i bezbjedno izvući iz havarisanog vozila.
Opremanje Vatrogasne jedinice Kotor sa ovako savremenim vozilima i opremom je velika garancija svima nama da u raznim kriznim situacijama izlazimo kao pobjednici, sa što manje materijalne štete, bez žrtava, na dobro Grada Kotora i svih nas.


Načelnik Službe zaštite i spašavanja: Maksim Mandić

Biografija: Rođen 31. maja 1980. godine. Završio Fakultet za Mediteranske studije, Tivat 2010. godine, na smjeru bezbijednost i sigurnost. Od 1992. je član dobrovoljnog vatrogasnog društva Opštinske vatrogasne jedinice u Kotoru, a od 2002. godine se profesionalno bavi poslovima zaštite i spašavanja. Od 2005. do 2007. godine radio poslove vođe smjene, a od 2007. godine obavljao poslove zamjenika komandira u Službi zaštite i spašavanja u Kotoru.