header image

Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora i poslove obezbjeđenja komunalnog reda preduzimanjem inspekcijskih mjera i radnji u skladu sa Zakonom i drugim propisima u oblastima: snadbijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, javne čistoće, održavanja komunalnih objekata, održavanja pijaca, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, lokalnih puteva, ulica, saobraćajnih znakova i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, parkiranja, sahranjivanja, održavanja stambenih i drugih objekata, zaštite od buke i kontrole radnog vremena i vrše druge poslove iz nadležnosti opštine propisane Zakonom i drugim propisima iz oblasti inspekcijskog nadzora koji nijesu stavljeni u nadležnost drugim organima lokalne uprave;

- priprema i učestvuje u izradi nacrta i predloga odluka koje donosi Skupština, a odnose se na djelokrug poslova službe;
- podnosi godišnji izvještaj o radu organa lokalne uprave za potrebe Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
- priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika opštine i vrši druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti.

V.D. Načelnik: Zoran Dragović Spec. nautičkog turizma i upravljanja marinama