header image

Stručna služba Predsjednika Opštine

Odredbama člana 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Opštine Kotor" br. 11/05, 09/07, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 13/11, 01/12, 40/12i 26/13) za vršenje stručnih poslova osnovana je i uspostavljena Stručna služba Predsjednika Opštine.

 

Kontakt:

Stručna služba Predsjednika

Tel: 032/325-869

e-mail: kabinet.pravo@kotor.me

Kabinet Predsjednika

Tel.032/325-862 Sekretarica Predsjednika Opštine
Tel.032/ 304-737 Arhiva, opšti poslovi i djelovodnik
Fax. 032/304-736
e-mail: kabinet.predsjednik@kotor.me

Potpredsjednik:

Tel. 032/325-857, 325-868, lokal 102 Poslovni sekretar Potpredsjednika
e-mail: kabinet.potpredsjednik@kotor.me

Stručna služba Predsjednika:

Pomoćnik rukovodioca Stručne službe

mr Simeona Begović, dipl. pravnik

Telefon: 032/325-869, lokal 122  
e-mail: simeona.begovic@kotor.me

Vesna Đurović, dipl. prof jezika i književnosti

Samostalni savjetnik I za informisanje, medije i odnose sa javnošću

Telefon: 032/520-300, lokal 123 
e-mail: vesna.djurovic@kotor.me

Jelena Vukašinović, specijalista novinarstva
Samostalni savjetnik II za informisanje i medije

Tel: 032/325-857
e-mail: jelena.vukasinovic@kotor.me

mr Aleksandra Milić, dipl. filolog
Samostalni savjetnik II za prevođenje, inokorespodenciju i protokol

Tel: 032/520-300, lokal 123
e-mail: aleksandra.milic@kotor.me

Željka Vujović, specijalista u turizmu

Samostalni savjetnik III za administrativne i stručno-analitičke poslove

Telefon: 032/325-869, lokal 122

e-mail: zeljka.vujovic@kotor.me

Dragana Zenović, specijalista u hotelijerstvu
Samostalni savjetnik III za administrativne i stručno-analitičke poslove

Kontakt:
Telefon: 032/325-869, lokal 122

E-mail: dragana.zenovic@kotor.me

mr Tamara Samardžić, specijalista za međunarodne odnose
Samostalni savjetnik III za opšte poslove, djelovodnik i arhivu

Kontakt:
Tel: 032/520-300, lokal 123
e-mail: tamara.samardzic@kotor.me

Ana Lindi, specijalista u hotelijerstvu
Savjetnik I – poslovni sekretar predsjednika

Tel: 032/325-862, lokal 111
e-mail: ana.lindi@kotor.me

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Tel: 032/325-859, 325-861

dr Jelena Stjepčević, dipl. sinolog

Koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju

Telefon: 032/325-861
e-mail: jelena.stjepcevic@kotor.me

Lena Pasinović, magistar u oblasti saradnje i razvoja 

Samostalni savjetnik II za međunarodnu saradnju i pripremu i praćenje realizacije međunarodnih projekata

Telefon: 032/325-859
e-mail: lena.pasinovic@kotor.me

Tijana Vukasović, magistar u oblasti evropskih i američkih jezika i kulture
Samostalni savjetnik II za međunarodnu saradnju i pripremu i praćenje realizacije međunarodnih projekata

Telefon: 032/325-859

e-mail: tijana.vukasovic@kotor.me

Kristina Pavlović
Savjetnik I – poslovni sekretar potpredsjednika

Kontakt:
Tel: 032/325-857
e-mail: kabinet.potpredsjednik@kotor.me