header image

ŠKALJARSKO GROBLJE UŠLO U EVROPSKU ASOCIJACIJU ZNAMENITIH GROBALJA

31.07.2020.
blog image
Kao jasno definisana prostorna cjelina sa nizom pojedinačnih grobnica i pratećih sakralnih građevina, sa prepoznatljivim pejzažom groblja sa čempresima zasađenim 1872. godine, groblje u Škaljarima značajan je i kulturni i istorijski spomenik.
 
U Kotoru gdje su živjele različite etničke, nacionalne i vjerske zajednice, groblje u Škaljarima svjedoči o identitetu nekadašnjih stanovnika grada kao i o njihovim međusobnim razlikama. Kapela porodice Marović proglašena je spomenikom kulture i zakonom je zaštićena.
 
Gradsko vijeće Kotora već duži niz godina sarađuje sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, koji zapošljava arheologe, restauratore i istoričare arhitekture, ali i sa italijanskom zajednicom u Kotoru, koja se brine o velikom broju grobova sunarodnika, sa kojima se planira revitalizacija svake pojedine grobnice u saradnji sa kompetentnim stručnjacima iz različitih oblasti.