Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA FORUMA JADRANSKO - JONSKIH GRADOVA

24.11.2021.
 ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA FORUMA JADRANSKO - JONSKIH GRADOVA

Sastanak Izvršnog odbora Foruma Jadransko-jonskih gradova održan je danas u onlajn formatu.

Ovom prilikom usvojeni su zaključci sastanka Izvršnog odbora FAIC održanog 12. novembra 2020. izmjene Statuta, finansijski izvještaj ove regionalne organizacije za 2020. godinu, predstavljen i usvojen budžet za 2022. godinu.

Na današnjem sastanku, predstavnica Drača održala je prezentaciju glavnih aktivnosti projekta koji je odobren za finansiranje u vrijeme albanskog predsjedavanja EUSAIR-om koje je započelo 1. juna ove godine a predstavlja kapitalizaciju prethodno sprovedenog projekta 'Animus youth games – Animus igre za mlade'. Imajući u vidu činjenicu da je Tirana odabrana za Omladinsku prijestonicu mladih 2022, naglašeno je da će ovaj projekat predstavljati dobru priliku za učešće mladih Jadransko – jonskog makroregiona u sportskim i drugim aktivnostima kao i sinergiju i saradnju među članicama Foruma Jadransko-jonskih gradova koje će biti pozvane na učešće.

Generalna Sekretarka Foruma Ida Simonella predstavila je projekat AI-NURREC PLUS koji FAIC od aprila 2021. sprovodi u partnerstvu sa Jadransko-jonskom Euroregijom (AIE), Forumom Jadransko-jonskih privrednih komora (FORUM AIC), Asocijacijom Univerziteta Jadransko-jonske oblasti (Uniadrion) i Konferencijom perifernih primorskih regiona Evrope (CPMR) kao projektnim koordinatorom. Projekat se odnosi na oblasti održivog turizma, kreativnih industrija i cirkularne ekonomije koji pored ostalih aktivnosti podrazumijeva organizaciju devet konferencija na visokom nivou u svakoj od zemalja koje učestvuju u sprovođenju akcionog plana Evropske strategije za Jadransko-jonski makroregion kao i izradu posebne studije procjene uticaja EUSAIR na održivi razvoj i teritorijalne izazove regije. Virtuelnom sastanku u ime Opštine Kotor prisustvovala je koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju dr Jelena Stjepčević.