header image

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJATA ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

28.12.2020.

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obezbijedio sredstva za instaliranje govornih programa za mlade s oštećenjem vida na računarima Omladinskog kluba Kotor.
Ovo će omogućiti da svi mladi s oštećenjem vida, koji budu učestvovali ili organizovali aktivnosti u Omladinskom klubu Kotor, kao i odrasle osobe s istom vrstom invaliditeta, mogu nesmetano da koriste računarsku opremu.
Za nabavku navedenog govornog programa (text-to-speech) Jaws i govornog sintetizatora za naše govorno područje AnReader, iz budžeta predviđenog za realizaciju aktivnosti propisanih Lokalnim akcionim planom za mlade izdvojeno je 1.770 eura.
Govorni program Jaws omogućava da se svaka tekstualna informacija na računaru i/ili internetu pretvori u govor, omogućava čitanje tekstualnih informacija po pravilima engleskog jezika, dok sintetizator govora AnReader sadrži glas i opciju za čitanje teksta po pravilima našeg jezika.
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor i Savjet za mlade Opštine Kotor će i dalje raditi na osnaživanju ravnopravnog položaja mladih s invaliditetom u Kotoru. Zahvaljujemo se Inicijativi mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) na istaknutom problemu i pomoći u realizaciji navedene aktivnosti.