header image

COVID19 i krizni menadžment u malim i srednjim preduzećima (MSP)

10.08.2020.
blog image

 

Opština Kotor, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje seminar: „COVID19 i krizni menadžment u malim i srednjim preduzećima (MSP)“.

Datum održavanja seminara je 17.08.2020 u 11:00h u crkvi Sv. Pavla u kotorskom Starom gradu.

Predavači su: Prof.dr Vasilije Kostić, Prof.dr Jelena Perović i dr Luka Uskoković. Teme o kojima će govoriti su krizni menadžment u MSP-ima, marketing strategije i tehnike u Covid krizi i uticaj pandemije na turističko poslovanje.

Cilj seminara je omogućiti kotorskim preduzetnicima i zainteresovanim licima da od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti preduzetništva MSP dobiju odgovore kako se ponašati u krizi i kako ublažiti i prevazići štetu koju je nanijela pandemija Covid19.

Napominjemo, da je shodno mjerama NKT-a ograničen broj mjesta pa je potrebno potvrditi učešće putem e-mail-a privreda@kotor.me.