header image

Dan opštine Kotor

21.11.2013.
blog image

Opština Kotor je danas obilježila Dan opštine Kotor u Koncertnoj dvorani muzičke škole "Vida Matjan". Tokom svečanog zasjedanja Skupštine Opštine Kotor, obratili su se predsjednica Opštine Kotor, Marija Ćatović i predsjednik Skupštine Opštine Kotor, Nikola Bukilica. Dodijeljena je i tradicionalna nagrada "21. novembar", ove godine nevladinoj organizaciji "Šjore od mota" za izuzetan humanitarni doprinos građanima Kotora, a u vrijednosti od dvije hiljade eura. Galerija slika 

Ćatović je sugrađanima čestitala praznik Opštine, kao i svima koji slave Aranđelovdan i Gospu od zdravlja. 21. novembarski dan podsjeća svojom simbolikom na dugu tradiciju viševjerskog i multinacionalnog sklada u Kotoru. To su tekovine bogate istorije i kulture, na koje su svi Kotorani ponosni. Predsjednica Opštine je sve prisutne podsjetila na neke od aktivnosti koje su u Kotoru obilježile period između dva praznika grada.

„Opština Kotor je u proteklom jednogodišnjem periodu uspjela ostvariti stabilnost i visoku likvidnost budžeta. Ostvareni budžetski prihodi omogućili su u cjelosti izmirenje dospjelih obaveza prema državnom budžetu, dobavljačima za robu i usluge, te izvođačima za ugovorene i završene kapitalne projekte. S tim u vezi, isfinansirani su izdaci prema javnim preduzećima, budžetskim korisnicima, kao i izdaci koji se odnose na finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, NVO sektora i ostalih. O tome da nijesmo zapostavili planirane aktivnosti svjedoče podaci Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora koja je u ovoj godini investirala ukupno 1.671.850 eura za pripremne, završene i radove koji su u toku“, kazala je Ćatović.

Protekli period obilježili su značajni projekti: U radove na poslovnim prostorima i komunalno opremanje građevinskog zemljišta investirano je 727.300 eura. Redovno je održavan i dijelom renoviran zatvoreni plivački bazen. Tokom sljedeće godine, zajedno sa Vladom Crne Gore preduzećeće se radovi na kompletnoj sanaciji zatvorenog bazena. Posredstvom Direkcije, u toku su sljedeći radovi: izgradnja – trotoara u Dobroti, distributivnog cjevovoda Vitoglav u Risnu, saobraćajnica s obje strane puta do groblja Sveti Ivan i javne rasvjete u Orahovcu. Radi se projekat ulice do škole u Risnu, proširenje i sanacija puta Jaz – Trsteno i osvjetljenje raskrsnice u Lipcima - u pomenute radove koji su u toku investirano je 836.160 eura. Završeni su i preuzeti od strane investitora radovi u okviru Projekta izgradnje 28 km vodovodne i kanalizacione mreže i 5 pumpnih stanica, sa sistemom daljinskog nadzora i praćenja SCADA. U toku je i projekat zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Radi se na projektima izgradnje žičare Kotor – Lovćen – Cetinje i lifta u brdu Sveti Ivan do tvrđave San Giovanni. JP za upravljanje morskim dobrom započelo je III fazu radova u sklopu projekta uređenja i rekonstrukcije šetališta i rive u Dobroti. Ove godine Morsko dobro uložilo je još 412.000 eura u nekoliko projekata: rekonstrukciju šetališta na Prčanju, izgradnju trotoara u Risnu (od Doma slijepih do benzinske pumpe), te nekoliko intervencija na sanaciji obale.

Opština Kotor je stvorila uslove razvijanja novog dijela grada sa savremenim poslovnim i trgovačkim centrima. Na tom prostoru nalaze se brojni objekti koji su omogućili zapošljavanje preko hiljadu ljudi, pa je Kotor sada među opštinama koje imaju najmanju stopu nezaposlenosti.

Jedna od specifičnosti Kotora je i stalni razvoj turističke privrede sa jedinstvenom ponudom. „Kotor je ove godine posjetilo 30 odsto više turista u odnosu na isti prošlogodišnji period. Takođe, registrovano je povećanje dolazaka brodova za 12%, dok je broj putnika povećan za 28%. Inače, grad Kotor posjetilo je oko 500.000 turista koji su dolazili u pojedinačnim posjetama, organizovanim autobuskim turama, brodovima i jahtama. Turisti koji u Kotor dolaze kruzerima, uz pomoć Turističke organizacije, anketirani su prvi put ove godine, a rezultati ankete su više nego dobri. Putnici sa kruzera, kojih je najviše iz SAD, Velike Britanije, Kanade, Njemačke i Australije, veoma su zadovoljni ukupnim doživljajem destinacije, osjećajem sigurnosti, gostoljubivošću lokalnog stanovništva, obilaskom Starog grada, organizovanim izletima i restoranskom ponudom. Čak 99% anketiranih turista izjavilo je da bi Kotor preporučilo kao destinaciju za odmor svojim prijateljima i poznanicima“, naglasila je Ćatović.

Predstavnici TO učestvovali su na brojnim sajmovima - u Pragu, Beogradu, Budimpešti, Berlinu, Varšavi, Novom Sadu, kao i na sajmu kruzing turizma u Majamiju, gdje je Kotor dobio priznanje renomiranog časopisa „Insight” kao jedna od najboljih turističkih destinacija. Početkom ovog mjeseca, TO Kotor je predstavila svoju ponudu i na međunarodnoj smotri Interstas u Solinu, gdje je dobila nagradu „Zlatni interstas” za kvalitetan promotivni rad, dok je promotivni film „Kotor za sva doba” nominovan za nagradu na tom festivalu.

Po pitanju kuturnog života u opštini Kotor, Ćatović je kazala: „I dalje se možemo pohvaliti činjenicom da intenzivno radimo u oblasti kulture, po čemu je Kotor prepoznatljiv ne samo u Crnoj Gori već i u regionu. Kao pokrovitelj, organizator ili sponzor, za kulturne događaje izdvojili smo iz opštinskog budžeta 300.000 eura. Tim sredstvima finansirane su, između ostalih, manifestacije međunarodnog karaktera“.

U opštini se intenzivno radilo i u oblasti socijalnih djelatnosti. Studentima sa područja opštine dodijeljeno je 38 stipendija. Za jednokratnu socijalnu pomoć isplaćeno je 25.000 eura (po osnovu 334 zahtjeva). Od početka godine isplaćeno je 3.170 eura za refundiranje đačkih karata djece iz socijalno ugroženih porodica. Za razvoj sporta uplaćeno 300.000 eura, iz kojih se finansiraju najvećim dijelom sportski klubovi: Primorac, Cattaro, Bokelj, Grbalj i drugi.

Posljednjih godina Kotor njeguje bogatu međunarodnu saradnju koja ovom gradu i Crnoj Gori donosi brojne benefite. I ove godine redovno je Opština učestvovala u radu niza međunarodnih asocijacija: Foruma jadransko-jonskih gradova, Jadranske euroregije i Jadransko-jonskog makroregiona, Gradova nosilaca mira, Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Organizaciji gradova svjetske baštine, Foruma gradonačelnika Puta svile. Kotor je prvi crnogorski grad koji je pristupio Agendi 21 za kulturu koja povezuje više od 300 gradova, lokalnih samouprava i organizacija iz cijelog svijeta.

Opština Kotor je partner je u sedam projekata, koji se realizuju u okviru instrumenta pretpristupne podrške EU. Projekti su posvećeni revitalizaciji i promociji tvrđava na Jadranu, planu saradnje Jadranske euroregije, održivoj mobilnosti u priobalnim gradovima, alternativnim izvorima energije, unapređenju energetske efikasnosti kroz međuopštinsku saradnju, lokalnim koalicijama za razvoj zajednice i sistemu učenja u predškolskim ustanovama.