header image

DANAS XXIX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR

03.09.2019.

XXIX sjednica Skupštine Opštine Kotor biće održana danas sa početkom u 12 sati, u sali za sjednice Skupštine Opštine Kotor (Palata Bizanti, Stari grad).

Na dnevnom redu biće:
Usvajanje Zapisnika sa XXVII i XXVIII sjednice Skupštine Opštine,
Predlog Rješenja o razrješenju Maje Mršulje funkcije Sekretarke Skupštine Opštine Kotor,
Predlog Rješenja o imenovanju Dušanke Banićević za vršioca dužnosti Sekretarke Skupštine Opštine Kotor i odbornička pitanja i odgovori.