header image

DODIJELJENI SERTIFIKATI U OKVIRU PROJEKTA RAZVOJ KROZ DIGITALNE INOVACIONE HABOVE U GRADIŠCI, DARUVARU, LIPIKU I KOTORU - RAZVOJ KROZ DIHS

25.08.2022.
Opština Kotor je zahvaljujući  projektu Razvoj kroz digitalne inovacijske habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru-Dihs (Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor),  pokrenula inicijativu razvoja kapaciteta lokalne zajednice imajući za cilj da sedam mladih polaznika  stekne znanje i  digitalne vještine koje će im omogućiti da lakše pronađu svoje mjesto u novom, promijenjenom poslovnom ambijentu. 
Moderno obrazovanje na polju računarskih nauka je nekompletno bez kurseva objektno- orijentisanog programiranja i Jave. Java programiranje predstavlja širu oblast znanja i vještina, koja programerima otvara više mogućnosti za dalje usavršavanje, a samim tim i za zaposlenje.
Obuka je formirana u skladu najvišim obrazovnim standardima u IT-u i usvojena od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Nakon završene obuke, polaznici su stekli odgovarajuća znanja i vještine koji su neophodni za razvoj desktop i web aplikacija kao i za kreiranje android aplikacija.
Edukacija iz programskog jezika Java je jedna od aktivnosti koje se sprovodi u okviru projekta Development through DIHs, čiji je opšti cilj da doprinese održivom i konkurentnom ekonomskom i tehnološkom razvoju, stvaranjem efikasnog i djelotvornog poslovnog okruženja zasnovanog na inovacijama, novim tehnologijama, ICT rješenjima u prekograničnom projektnom području (Gradiška, Daruvar, Lipik i Kotor).
Projekat Development through DIHs  se finansira sredstvima Evropske unije, odnosno putem Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.