header image

IX sjednica Skupštine Opštine Kotor

01.10.2013.
blog image

IX sjednica Skupštine Opštine Kotor će se održati  11.09.2013. godine (srijeda) sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice Skupštine, Palata Bizanti, Stari grad.

DNEVNI RED

- Usvajanje Zapisnika sa VIII sjednice Skupštne Opštine Kotor.
1. Prijedlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti (K. O. Risan).
2. Prijedlog Odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti (K.O. Krimovice).
3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem (K.O. Privredna zona).
4. Prijedlog Odluke odavanju u zakup građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem (K.O. Dobrota I).
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka zakupa NVO Udruženju za sport i rekreaciju invalida Opštine Kotor.
6.Prijedlog Odluke o donošenju Akcionog Plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor za period 2013. - 2014. godine.
7. Prijedlog Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve.
8. Informacija o ostvarenju budžeta Opštine Kotor za prvih šest mjeseci.
9. Prijedlog Višegodišnjeg investicionog Plana Opštine Kotor za perod 2013- 2017. godine.
10 .Prijedlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodijelu nagrade “21. Novembar”.
11. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog Odbora JKP “Kotor” o imenovanju v.d. dirktora Preduzeća.
- Odbornička pitanja i odgovori.