header image

IZAZOVI U PREDUZETNIŠTVU

20.08.2021.
blog image

U susret 21. avgustu - Svijetskom danu preduzetnika Opština Kotor – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je organizovala radionicu "Izazovi u preduzetništvu" koja se održala 20. avgusta 2021. godine u restoranu Bastion u Kotoru.
Prisutne je pozdravila VD Sekretarke Andrea Vukšić i zahvalila se na odazivu po prvi put zajedničkog obilježavanja Svjetskog dana preduzetništva 21. avgusta. Gđa Vukšić je kazala da je cilj obilježavanja Svjetskog dana preduzetnika podizanje svijesti o preduzetništvu, inovacijama i liderstvu. Taj dan posvećujemo svima onima koji su sami započeli posao - osnivačima, menadžerima, proizvođačima, inovatorima, dizajnerima, administratorima, industrijalistima...
Radionici su prisustvovali predstavnici lokalnih poslovnih udruženja, preduzetnici kao i preduzetnice koje su u predhodnoj godini uz pomoć Opštine započele odnosno razvile svoje poslovanje.
Radionicu je vodila gđa Jelena Pavićević, Izvršni direktor i osnivač firme Benefit Communications doo, sertifikovani HOGAN konsultant za procjenu i coaching, zvanični EBRD ASB konsultant (advice for small business) i prvi registrovani lobista u Crnoj Gori. Gđa Pavićević je dala odgovore na pitanja: što bi valjalo znati o preduzetništvu, koja znanja i vještine treba razvijati, te kako se razvijati i povećati profit?
Gđa Andrea Vukšić je mišljenja da se o aktuelnim temama mora razgovarati, da će se intezivirati komunikacija i saradnja na relaciji privatnog i javnog sektora uz napomenu da su vrata Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj uvijek otvorena za saradnju.