header image

JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE KOTOR ZA 2016. GOD.

04.11.2015.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101-15968 od 04.11.2015.godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu.Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu.


PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. Povodom Nacrta Odluke o Budžetu Opstine Kotor za 2016. godinu organizuje se javna rasprava, u trajanju od 15 dana, počev od 04. novembra 2015. godine.
2. Nacrt naznačene odluke objaviće se na internet site-u Opstine Kotor www.opstinakotor.com i dostaviti:

odbornicima Skupštine Opstine Kotor
mjesnim zajednicama
organima lokalne uprave i potrošačkim jedinicama budžeta

3. Javna rasprava za organe lokalne uprave i potrošačke jedinice budžeta održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor –09. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 h. 
4. Javna rasprava za predstavnike mjesnih zajednica održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor –10. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 h. 
5. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Skupstine Opstine Kotor –17. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 h. 
6. Organ uprave Opstine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije.
7. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije Opstine Kotor, Stari Grad 397 ili na e-mail: prihodi@opstinakotor.com i trezor@opstinakotor.com , do isteka roka za javnu raspravu.
8. Sekretarijat za lokalne prihode, budzet i finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


NAPOMENA: Program uredjenja prostora za 2016.godinu i Program rada Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora, koji su u nadleznosti Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora i Sekretarijata za urbanizam Opstine Kotor biti će predmet posebne javne rasprave nakon utvrdjivanja nacrta istih.

PREZUMANJE FAJLOVA:

Odluka o utvrđivanju Nacrta budžeta

Nacrt budžeta za 2016. godinu

 


                                     SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE ,BUDŽET I FINANSIJE