Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI OGLAS ZA INSTRUKTORE I POPISIVAČE

15.11.2023.

Popisna komisija Opštine Kotor je 15.11.2023. godine  raspisala javni oglas za instruktore i popisivače koji će učestvovati u Popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2023. godine.

Javni oglas za instruktore  traje do 20. novembra 2023. godine do 15 h, a za popisivače do 22. novembra 2023 godine do 15 h. Javni oglas biće objavljen u dnevnoj štampi, i/ili na drugim kanalima informisanja.

Izbor  kandidata za instruktore će se izvršiti  najkasnije do 21. novembra  2023.godine, a izbor kandidata za popisivače najkasnije do 24.novembra 2023. godine.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije, Skupština opštine Kotor na adresi  Palata Bizanti, Stari grad 327, 85330 Kotor, Opština Kotor počev od 15.novembra od 8 do 15 časova, ili sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me

Popunjena prijava za učesnike/ce u popisu i komletna dokumentacija može se dostaviti lično (Skupština opštine Kotor - Palata Bizanti, Stari grad 327, 85330 Kotor) ili poštom, , u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od  8 do 15 časova.

Javni oglas za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova koji će se održati od 30.novembra - 15. decembra godine možete preuzeti na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me