header image

KONSTANTNO UREĐENJE GRADA

08.04.2020.
blog image

Poštujući sve mjere zaštite od pojave korona virusa u našem gradu, DOO Komunalno Kotor nesmetano obavlja djelatnosti uređenja i održavanja javnih površina.

,,Sadnja novih biljnih kultura je uobičajena za ovaj period, pa ćemo i na taj način uljepšati grad. U sklopu već započetog uređenja gradskog parka biće postavljene nove klupe i kante za otpatke", kazao je direktor DOO Komunalno Kotor Milan Popović.

Juče je završeno košenje i čišćenje duž korita rijeke Škurde, a u toku je uređenje terena namijenjenog za izgradnju gradskog groblja kod crkve Sv. Ivan.

Da se zaista vodi računa o svakom dijelu našeg grada, govori i to što je završeno i detaljno pranje ulica od Gurdića do Tabačine, odnosno od južnih do sjevernih vrata Starog grada