header image

NABAVKA PLOVILA ZA SPAŠAVANJE

25.02.2021.
blog image

Opština Kotor je partner na projektu TELE.DOC koji je odobren za finansiranje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, BiH i Crna Gora. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje liječenja pacijenata sa traumom ulaganjem u postojeće zdravstvene usluge koje nude tri bolnice koje su partneri na projektu, Opšta bolnica Kotor, Opća bolnica Dubrovnik i JU Kantonalna bolnica ‘Safet Mujić’ Mostar. Opština Kotor je kroz ovaj projekat nabavila specijalizovano plovilo za spašavanje unesrećenih na moru i za prevoz morskim putem zbog bržeg zbrinjavanja pacijenata sa traumom. Plovilo koje je opremljeno i ronilačkom opremom za dva ronioca, Opština je ustupila Službi zaštite i spašavanja za koju je i obavljena ova nabavka.
Primopredaja i pokazna vježba Službe zaštite i spašavanja organizovani su danas na pristaništu ispred Centra za kulturu “Nikola Đurković”.
Događaju su prisustvovali predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, komandir Službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić, kao i predstavnice Kancelarije za međunarodne projekte, Nađa Radulović i Lena Pasinović.
Predsjednik Opštine, Vladimir Jokić tom prilikom je istakao da je nabavka ovog plovila od velikog značaja ne samo za Kotor već i za regiju Boke Kotorske zbog mogućnosti prevoza ljudi kojima je potrebna hitna medicinska intervencija morskim putem do Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu, i Opšte bolnice u Kotoru, kao i drugih zdravstvenih centara u Boki Kotorskoj.
Komandir Službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić izrazio je zahvalnost predsjedniku Jokiću i Opštini Kotor na donaciji plovila za spašavanje na moru napravljenog prema njihovim zahtjevima, a koje će biti od velikog značaja posebno u toku velikih gužvi koje su uobičajne u Kotoru u ljetnjim mjesecima.
Opština Kotor nastaviće da povlači bespovratna sredstva iz EU fondova u cilju poboljšanja kvaliteta života svih građana Kotora.