header image

OBAVJEŠTENJE ZA VLASNIKE GRLA STOKA SA TERITORIJE OPŠTINE KOTOR

02.04.2020.

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i aktivnostima koje se preduzimaju u cilju sprječavanja širenja koronavirusa i zaštite života i zdravlja građana, a u vezi Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje novog koronavirusa, vlasnici grla stoke sa teritorije opštine Kotor za dobijanje odobrenja za kretanje u vremenskom periodu od subote u 13:00 h do ponedeljka u 05:00 h mogu da se obrate zahtjevom, koji treba da sadrži sljedeće podatke:

                                                 

  1. Ime i prezime podnosioca
  2. Lokacija na kojoj se nalaze grla stoke
  3. Vremenski period u kojem je potrebno da se lice kreće
  4. Koja vrsta i broj grla stoke je u pitanju

 

Zahtjev se može poslati na e-mail adresu: jelena.vukasinovic@kotor.me ili predati na Građanskom birou - Opština Kotor.

Kontakt telefon: 032/ 325 857