header image

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

03.12.2019.
blog image
U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, danas je obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom prigodnim zabavno-humorističkim programom u koncertnoj dvorani crkve Svetog Duha.
Prisutne je najprije pozdravio predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović koji je podsjetio na rezoluciju  Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a vezano za godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ozvaničeno davne 1992. godine.
,, Unapređivanje i omogućavanje osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu ne smije biti rezervisano samo za 3. decembar. Na nama je da podižemo svijest građana gotovo svakodnevno za promociju prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom i to u svim aspektima političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života,“ kazao je prvi čovjek grada.
On je istakao i da naša država ulaže velike napore da uskladi svoj pravni sistem sa regionalnim i međunarodnim standardima u oblastima koje se tiču zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Predsjednik je rekao da, iako je određeni napredak ostvaren, a konstatovan je u relevantnim izvještajima međunarodnih organizacija, naročito od otvaranja pregovora o članstvu u EU, još uvijek postoje ozbiljni nedostaci kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom.
,, Napredak, naročito u vezi sa zaštitom prava marginalizovanih grupa i njihove socijalne inkluzije ostaje ograničen i potrebno je i dalje raditi na unapređenju njihovog položaja i zaštiti od diskriminacije, sa jedne strane, kao i na podizanju svijesti građana Crne Gore u pogledu razbijanja predrasuda i značaju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i njihovoj inkluziji u cjelokupne društvene procese, sa druge strane,“ kazao je predsjednik Aprcović.
Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, oko 15% svjetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta, odnosno 2,2% svjetske populacije ima značajne poteškoće u funkcioniranju. U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti.
,,Nekada su statistički podaci koji se tiču osoba sa invaliditetom velikim dijelom bili nedostupni, što u novije vrijeme nije slučaj. Zato smo tu da zajednički odredimo prioritete i učinimo vaš život ljepšim, lakšim i dostojanstvenijim,“ zaključio je predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović.
Sekretarka Sekretarijata za sport, kulturu i društvene djelatnosti Marina Dulović kazala je da svako rješavanje problema predstavlja veliki pomak, i da se teži boljem i humanijem društvu.
,,Ovo je idealna prilika da se sagleda šta se sve postiglo, a šta propustilo, kao i što treba činiti kako bi se prava osoba sa invalitiditetom u potpunost ispoštovala“, dodala je Dulović.
Prisutnima se obratio i predsjednik lokalnog Udruženja paraplegičara Zoran Radimir, koji se zahvalio Opštini Kotor na, kako je kazao, specijalnom poklonu.
,, Prošireni Savjet za brigu o licima sa invaliditetom, sastavljenom od respektabilnih ljudi i institucija, poluga je preko koje mi praktično ostvarujemo sve naše programe i projekte na nivou opštine”, istakao je Radimir. Ipak, kako je kazao, očekuje i da će im ubuduće biti dostupan prilaz JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković“, kao i ljetnjoj pozornici.
,, Objekti u oblasti zdravstva, bolnice i domovi zdravlja, prilagođeni su za osobe sa invaliditetom, ali,  osim kada je riječ o kino sali ili koncertnoj dvorani Muzičke škole, nama je prilaz onemogućen. Male su investicije, a veliki efekti kada bi se nešto uradilo i po pitanju prilaska ostalim institucijama“, kazao je on.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, čestitao je i Mladen Punošević koji je rekao da im ovaj praznik mnogo znači , kao i da imaju kvalitetnu saradnju sa drugim kolegama.
Praznik su uveličali učenici ŠOSMO ,,Vida Matjan“ i Teatar 303. Prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik gluvih i nagluvih osoba Olivera Gluščević pomogla je u realizaciji Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.