header image

ODRŽAN PRVI MJESEČNI MENADŽMENT SASTANAK

09.10.2020.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović održao je prvi mjesečni menadžment sastanak u okviru realizacije ugovora '’Primarna infrastruktura (Faza I) za Bigova Bay projekat; Izgradnja pristupne saobraćajnice’’ koji je potpisan 25. avgusta 2020. između BBI Development doo i kompanije Briv Construction doo.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Direkcije za uređenju i izgradnju Kotora, Vodovoda i kanalizacije Kotor, Bigove Bay, investitora kompanije BBI Development, izvođača Briv Construction i stručnog nadzora i FIDIC inženjera na ugovoru, kompanije Cinetics Mobilty Construction.
Na sastanku je prezentovan napredak radova koji su otpočeli 01.09.2020 na prve dvije sekcije pristupne saobraćajnice, dat je osvrt na dinamiku realizacije, na procedure koje su uspostavljenje na ugovoru, usklađenost sa preuzetim ugovornim obavezama, saradnju svih učesnika, zaštitu na radu i bezbjednost gradilišta kao i na saradnju sa lokalnom zajednicom.
Utvrđeno je da su izvedeni radovi visokog kvaliteta, da se radovi odvijaju ubrzanom diinamikom te da kašnjenja nema, da je saradnja svih učesnika na ugovoru na zavidnom nivou. Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora je organizovala sastanak sa mjesnom zajednicom 7. septembra 2020. na kojem su dogovoreni načini adresiranja eventualnih pitanja i komentara lokalnog stanovništva te potvrđeno da su se svi dosadašnji dogovori adekvatno realizovali na zadovoljstvo lokalnog stanovništva. Izvođač je izrazio očekivanja da se svi radovi na ugovrou završe i prije ugovorenog roka, najvjerovatnije tokom februara 2021. godine.
Investitor se zahvalio Opštini Kotor i Direkciji za uređenje i izgradnju na efikasnoj saradnji i učešču u realizaciji ugovora i rješenju svih problema koji su zavisili od njihovog učešća.