Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA RUTINSKU IMUNIZACIJU NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

27.12.2022.
ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA RUTINSKU IMUNIZACIJU NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Konstitutivna sjednica Opštinskog štaba za rutinsku imunizaciju djece na teritoriji Opštine Kotor održana je danas. Štab je formiran sa ciljem povećanja broja vakcinisane djece, posebno MMR vakcinom.

Članovi Operativnog štaba su osim predsjednika Opštine, Vladimira Jokića i sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Tatjana Kriještorac, direktor Doma zdravlja Kotor – Igor Kumburović, u ime Opšte bolnice Kotor – dr Jadranka Tripović, dr Vladimir Dedović, dr Branka Mitrić, direktorica JPU „Radost“ – Vjera Rašković, direktorica OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ – Smiljana Lazović, direktorica OŠ „Njegoš“ – Tamara Radonjić, direktorica OŠ „Ivo Visin“ – Petra Ćetković, direktorica OŠ „Veljko Drobnjaković“ – Marina Ćirković, direktorica OŠ „Nikola Đurković“ – Mare Pržica i direktor JU Centra za socijalni rad – Vasilije Todorović.

Konstitutivnoj sjednici su prisustvovali i direktor Instituta za javno zdravlje, dr Igor Galić, šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu, pripremu i kontrolu putnika u međunarodnom saobraćaju u Institutu za javno zdravlje, dr Adis Martinović i konsultant Regionalne kancelarije SZO, dr Vladan Šaponjić.

Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić je pozdravio prisutne i izrazio spremnost da resusre Opštine stavi na raspolaganje kada je u pitanju ova tema, te da ličnim mišljenjem i djelovanjem bude primjer građankama i građanima Kotora.

„Ono što mogu reći je da će 2023. godina biti godina rutinske imunizacije za našu djecu“, kazao je predsjednik Jokić.

Prisutni su konstatovali da je trenutno stanje u Crnoj Gori alarmantno iz razloga što je stopa imunizacije djece izuzetno niska, a da bismo spriječili pojavu epidemije stopa vakcinisane djece treba da bude minimum 95 odsto.

Direktor Instituta za javno zdravlje, Igor Galić je istakao da trenutno žarište u Crnoj Gori ne postoji, ali je dovoljno da se jedno dijete zarazi i da se poslije kratkog vremena može proglasiti epidemija iz razloga što je virus morbila najaktivniji u smislu prenosivosti.

Direktor Doma zdravlja Kotor, Igor Kumburović je kazao da „nije pitanje hoće li biti epidemije, već kada“.  Prema njegovim riječima stopa vakcinacije djece u Kotoru svim vrstama vakcina je iznad državnog prosjeka, ali se kako kaže, treba raditi na jačanju svijesti pojedinaca o štetnim posledicama koje nevakcinisanje djece na vrijeme može imati kako po zdravlje djeteta, tako i po zdravlje zajednice.

Opština Kotor je prva u Crnoj Gori koja će početi sa primjenom mikroplana kojim će se pravovremeno preduzeti aktivnosti na upoznavanju roditelja/staratelja maloljetne djece koji su korisnici javnih ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja o značaju i mogućnostima rutinske imunizacije na području opštine Kotor.