header image

ODRŽAN IX SASTANAK OPERATIVNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE EPIDEMIJE COVID - 19 NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

24.02.2021.
blog image

ZAPISNIK

sa sastanka Operativnog štaba za praćenje epidemije COVID-a 19 na teritoriji opštine Kotor održanog u Sali za sastanke Opštine Kotor sa početkom u 08:00 časova

Prisutni: predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, načelnik Centra bezbjednosti Kotor Živko Ćorić, direktor Opšte bolnice Kotor Kumburović dr Davor, direktor Doma zdravlja Kotor Kumburović dr Igor, infektolog Opšte bolnice Kotor Knežević dr Ljiljana, sanitarna inspektorka Bilgena Hubanić, turistički inspektor Vukadin Mitrović, načelnik Službe za inspekcijske poslove Miro Anđelić, načelnik Komunalne policije Zoran Vučinović i kontakt osoba između Operativnog štaba i Ministarstva zdravlja Marija Bernard.

Na početku sastanka konstatovano je da se epidemiološka situacija na teritoriji opštine Kotor usložnjava, što pokazuju podaci o popunjenosti kapaciteta u Opštoj bolnici Kotor. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, na teritoriji naše opštine na dan 23.02.2021. godine ukupan broj aktivno zaraženih osoba iznosi 272.

Odjeljenje bezbjednosti Kotor, Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove zajednički kontrolišu poštovanje seta mjera za suzbijanje pandemije, propisanih od Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Nakon razmatranja cjelokupne epidemiološke situacije, a u cilju nastavka suzbijanja širenja COVID-a 19 na teritoriji opštine Kotor donijeti su sledeći

  

Z a k lj u č c i

 

  1. Zadužuje se Komunalna policija da obezbijedi jednog zaposlenog koji će svakog jutra od 07:00h do 10:00h kontrolisati poštovanje mjera fizičke distance i nošenja zaštitne maske ispred Doma zdravlja Kotor.
  2. Zbog prebukiranosti kapaciteta u Opštoj bolnici Kotor, kao i specifičnosti liječenja jednog dijela pacijenata, zadužuje se predsjednik Operativnog štaba da obavijesti Ministarstvo zdravlja o potrebi organizacije rada zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine Kotor na način koji će omogućiti Opštoj bolnici Kotor, a u saradnji sa Specijalnom bolnicom za psihijatriju Kotor i JZU Specijalnom bolnicom za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju ,,Vaso Ćuković“ Risan da na licu mjesta liječe pacijente oboljele od virusa COVID 19  koji se već nalaze u tim ustanovama na liječenju. Opšta bolnica Kotor je spremna da pomogne realizaciju ovakve organizacije poslovanja delegiranjem infektologa tim ustanovama kako bi se pružila adekvatna njega.
  3. Zadužuje se predsjednik Operativnog štaba da se obrati Ministarstvu zdravlja u vezi sa potencijalnim osnivanjem COVID centra za južnu regiju.
  4. Zadužuje se predsjednik Operativnog štaba da na Kolegijumu predsjednika Opštine Kotor donese zaključak da Služba zajedničkih poslova, u koordinaciji sa glavnom administratorkom i menadžerom Opštine Kotor, organizuje punktove sa sredstvima za dezinfekciju i zaštitnim maskama na prilazima plažama, šetalištima, parkovima i drugim javnim površinama sa većom koncentracijom posjetilaca.
  5. Zadužuje se Opština Kotor da obezbijedi informativne flajere koji će sadržati relevantne informacije o propisanim Mjerama u cilju suzbijanja pandemije i predstojećoj vakcinaciji građana.
  6. Zadužuje se sanitarna inspektorka da, u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove, kontroliše poštovanje izrečenih mjera samoizolacije na način da se zaštite podaci lica kojima su izdata rješenja o istoj.

Sastanci Operativnog štaba održavaće se svake srijede sa početkom u 08:00h.

 

Predsjednik Opštine

Vladimir Jokić