header image

OPŠTINA KOTOR – UREDNI PORESKI OBVEZNIK

02.11.2015.
blog image

V.d. direktora Poreske uprave Miomir M. Mugoša, nakon obilaska Ekspoziture Kotor sastao se sa gradonačelnikom dr Aleksandrom Stjepčevićem. Tema sastanka bila je predstavljanje planova Poreske uprave za naredni period, upoznavanje sa efektima dosadašnje saradnje između poreskog organa i Opštine, te planiranje daljih zajedničkih aktivnosti.

V.d. direktora Poreske uprave naveo je da Opština Kotor predstavlja urednog poreskog obveznika, s kojim Poreska uprava već ima pozitivna iskustva u poštovanju poreskih propisa i izmirivanju poreskih obaveza.
Gradonačelnik Stjepčević saopštio je da organi lokalne saomouprave daju doprinos povećanju obima privredne djelatnosti i podršku privrednim subjektima na teritoriji opštine Kotor, naročito sa aspekta realizacije velikih razvojnih projekata kojima će biti omogućeno kreiranje novih radnih mjesta, te jačanje rejtinga Kotora, kao već prepoznatljive turističke destinacije.
Na sastanku je zaključeno da je uzajamna saradnja Poreske uprave i jedinica lokalne samouprave od izuzetnog značaja, kako radi obezbjeđivanja poreskih prihoda, tako i radi zaštite lojalne konkurencije i unaprijeđenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.