header image

OTVORENA IZLOŽBA ARHIVSKIH ISTRAŽIVANJA JEVREJSKE KULTURNE BAŠTINE

21.01.2021.

Opština Kotor je partner na projektu REDISCOVER- Otkrivanje, izlaganje i korišćenje jevrejske kulturne baštine u dunavskom regionu. U okviru pilot aktivnosti na projektu, danas, 21.01.2021 godine, u galeriji Pomorskog muzeja u Starom gradu Kotoru, otvorena je izložba na kojoj će se predstaviti arhivska istraživanja jevrejske kulturne baštine u Boki u periodu od XVI do XX vijeka. Arhitektonski je snimljeno i rekonstruisano malo jevrejsko groblje u Škaljarima. Istražen je istorijat groblja kao i analiza svake grobnice i genealogija svih familija sa ovog groblja. Rezultati pomenutog rada takođe će biti prikazani na izložbi. 

Izložba je otvorena svakog radnog dana od 8h-15h, do 31.01.2021. godine.