header image

POČETAK RADOVA NA ISTOČNOJ STRANI POTHODNIKA

10.04.2020.
blog image
Završnim radovima na gornjoj ploči, juče su u cjelosti završeni grubi radovi na zapadnoj strani budućeg pothodnika.
Radnici Briv Construction-a će u naredna dva dana završiti hidroizolaciju gornje ploče, i, kako je dinamičkim planom za realizaciju investicije predviđeno, do utorka 14. aprila, će se završiti tamponiranje zapadne strane budućeg pothodnika. Na taj način biće omogućen drugačiji režim saobraćaja kako bi se u narednom periodu nastavilo sa gradnjom pothodnika na istočnoj strani.
Tokom noći radnici su na budućem pothodniku završili pobijanje gotovo svih talpi na istočnoj strani, što označava početak radova na ovoj strani.
Dinamika radova je ubrzana i nema nepredviđenih okolnosti koje bi usporile izvođenje istih.