header image

POTPISAM SPORAZUM SA VIŠIM SUDOM U PODGORICI

21.04.2022.
Sporazum o sprovođenju posebne obaveze – društveno korisnog ili humanitarnog rada potpisali su danas direktorica Komunalnog preduzeća Kotor, Miljana Đurišić i v.d. direktora JU Kulturni centar „Nikola Đurković“, Vladimir Bujišić, sa Stručnom službom Višeg suda u Podgorici. 
Takođe, predsjednik FK Bokelj, Dr Davor Kumburović, potpisao je sa Stručnom službom Višeg suda Sporazum o uključivanju u sportske aktivnosti, što je prvi put da neka sportska organizacija sa područja naše opštine na ovakav način doprinese lokalnoj zajednici. 
Koordinatorka ovog projekta, glavna administratorka u Opštini Kotor, Marina Bjelja, objasnila je da se ovim sporazumima regulišu uslovi i način sprovođenja posebne obaveze, a ugovorne strane su saglasne da je osnovni princip sporazuma najbolji interes maloljetnika, kako bi se kroz primjenu posebne obaveze uticalo na njegov pravilan razvoj i jačanje lične odgovornosti kako ubuduće maloljetno lice ne bi činilo krivična djela. Organizacija ili ustanova u kojoj se sprovodi društveno koristan ili humanitaran rad dužna je čuvati kao povjerljive informacije vezane za ličnost maloljetnika.
Maloljetnim učiniocima krivičnih djela sa područja naše opštine, koji su učinili lakša krivična djela, sada se od strane suda može izreći jedna od navedenih mjera, čime im se daje šansa da prebrode probleme, socijalizuju se i razviju konstruktivne obrasce ponašanja u budućnosti.