Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA UČEŠĆE NA STUDIJSKOM PUTOVANJU

10.06.2022.
POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA UČEŠĆE NA STUDIJSKOM PUTOVANJU

Opština Kotor u saradnji sa partnerima: opštinama Gradiška, Daruvar i Lipik sprovodi projekat „Development through DIHs - Razvoj kroz Digitalne Inovativne Habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru“ koji ima za cilj povećavanje konkurentnosti i razvijanje ambijenta za poslovanje u programskom području. 

U okviru projekta planirano je studijsko putovanje u Trst u Italiji u cilju posjete „ AREA“, jednog od vodećih naučno-tehnoloških parkova u Italiji.

Cilj trodnevnog studijskog putovanja je upoznavanje sa radom naučno-tehnološkog parka, razmjena iskustava i primjera dobre prakse iz oblasti startupa i vještačke inteligencije.

S tim u vezi, pozivamo zainteresovane preduzetnike i potencijalne buduće korisnike digitalnog Hub-a u Kotoru koje žele da učestvuju u studijskom putovanju, da iskažu svoju zainteresovanost za učešće slanjem mail-a na : tijana.vukasovic@kotor.me najkasnije do utorka, 14.06.2022.godine.

Napominjemo da će troškovi prevoza i smještaja biti obezbijeđeni od strane organizatora.

Podsjećamo da se projekat „Development through DIHs“ sprovodi kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.