header image

PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR PRIMIO PREDSTAVNIKE VK PRIMORAC

14.08.2019.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović sastao se s predsjednikom VK „Primorac“ Kotor Denisom Mandićem, predsjednikom Borda direktora kompanije HTP „Primorje” Božidarom Draganićem, direktorom VK „Primorac” Draganom Samardžićem, članom Komisije za sport Dejanom Adžićem i dr Zvonimirom Reichelom.

Konstatovano je da treba zajednički raditi na pronalaženju rješenja za trenutnu situaciju u kojoj se Klub nalazi. Opština Kotor je spremna da pomogne u planiranom i to kroz partnerski odnos i saradnju s upravom VK „Primorac“ i osnivačima. Na sastanku je analizirano trenutno stanje u Klubu, uključujući predstojeće obaveze Kluba. Zaključeno je da svaki od subjekata u narednom periodu treba da dostavi prijedlog za prevazilaženje trenutnog stanja Kluba.

Predsjednik VK „Primorac“ je izrazio spremnost da preuzme sva dugovanja koja Klub ima iz prethodnog perioda. Naglasio je da bi Opštini Kotor prepustio klub bez obaveza prema povjeriocima, nakon čega bi Opština mogla, u skladu s predviđenom procedurom, preuzeti upravljanje Klubom. Predsjednik Aprcović je konstatovao da transformaciju Kluba treba izvršiti u skladu s pozitivnim propisima, uz obavezu VK „Primorac“ da Opštini Kotor dostavi finansijsku dokumentaciju, dokaze o registraciji Kluba i dokumentaciju o organizacionoj strukturi istog.

Na narednom sastanku, pored definisanja rješenja, odrediće se i faze i rokovi za njegovo sprovođenje. 
Tema sastanka je bio i rad ljetnjeg bazena. 
Predloženo je da se dalje aktivnosti realizuju kroz tri faze, od kojih bi prva faza bila saglasnost Opštine Kotor sa konceptom da VK „Primorac“ postane gradski klub. Druga faza bi se sprovela kroz dostavljanje potrebne dokumentacije od strane VK „Primorac“ Opštini Kotor, nakon čega bi uslijedila treća faza. Podrazumijevala bi sprovođenje skupštinske procedure i na kraju preduzimanje notarsko-sudskih poslova prenosa vlasništva na Opštinu Kotor.

Konstatovani su problemi, ali i moguća rješenja i koraci koji se u kratkom vremenu mogu preduzeti. Zajednički je zaključeno da treba uraditi projekat rekonstrukcije ljetnjeg bazena kako bi se dobio moderan sportski objekat kakav Opština Kotor i zalužuje da ima.