header image

PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR VLADIMIR JOKIĆ U POSJETI GRADSKOJ MUZICI KOTOR

17.02.2021.
blog image

Gradska muzika Kotor predstavlja, uz Bokeljsku mornaricu i SPD „Jedinstvo“ jednu od tri tradicionalne organizacije od posebnog značaja za grad Kotor.
Po arhivskim podacima, osnovana je na zahtjev grupe građana Kotora 20. maja 1842, upućen Opštini i tadašnjem predsjedniku Marku Paskvaliju. Prvi nastup zabilježen je upravo te iste 1842 godina. Od svog osnivanja pa do danas, Gradska muzika je imala samo par kratkih kriznih perioda nakon kojih se uspješno obnavljala dok je kontinuirani prekid rada imala samo u vrijeme svjetskih ratova.
Zapisana su i neka od imena dirigenata , pa tako saznajemo da su u 19.vijeku Građansku glazbu grada Kotora, kako se prvobitno nazivala, vodili Jedličak Mlađi, Antun Petrarka, Ivan Burati, Jedličak Stariji, Dionizije de Sarno, Jeronim Fioreli pod čijom dirigentskom palicom dolazi i do izmjene imena u Građansku muziku.
U 20. vijeku orkestar vode Erminije Bagatela, Tripo Tomas, Antun Homen, Tripo Đurašević, Nikola Čučić, Nikola Gregović, Vladimir Begović, Petar Bukilica i Dario Krivokapič, aktuelni dirigent.
Do formiranja vojne muzike na Cetinju, kotorska Gradska muzika je bila orkestar na prinčevom dvoru i dvoru kralja Nikole I Petrovića.
Tokom svog dugog trajanja aktivno je učestvovala u životu grada. Dočekivala je državnike, kraljeve, prinčeve, sportiste, brojne značajne ličnosti, turiste, i sa druge strane ispraćala svoje sugrađane, članove, na poslijednji ispraćaj. Jednostavno rečeno, u pravom smislu riječi udisala i izdisala duh Grada kroz različita vremena i u različitim prilikama.
Danas, ova institucija broji tridesetak aktivnih članova koji i u vremenu pandemije uspjevaju da se okupe i uz propisane mjere održavaju probe u svojim prostorijama.
Opština Kotor odvaja određena sredstva na godišnjem nivou za sve tri institucije, a u skladu sa budžetom i potrebama povremeno i više od toga, pa je na taj način prije tri godine obezbjeđena nova uniforma, a povremeno se sredstva odobre za nabavku novih i reparaciju starih instrumenata. Prostorije u kojima se održavaju probe su takođe opštinske i date ne upotrebu Gradskoj muzici.
Predsjednik opštine Vladimir Jokić, posjetio je muzičare u njihovim prostorijama i na jednoj od proba, imao priliku i na ovaj način uvjeriti se u kvalitet, sklad, ljepotu i volju koji krase članove orkestra, uslijed čega on i opstaje već 179 godina.
Predsjednik Jokić se ovom prilikom obratio Upravi i članovima , riječima zahvalnosti i podrške uz uvjerenje da će Opština i dalje stajati uz njihov rad, a sa boljim vremenima, nastojati da uloži i dodatne napore i finansijska sredstva kako bi ova institucija imala sve neophodne uslove za dalji rad i privukla nove članove čuvajući i nastavljajući na taj način tradiciju Gradske muzike najdužu na ovim prostorima.