header image

PREMIJER MARKOVIĆ U RADNOJ POSJETI OPŠTINI KOTOR

14.10.2019.
blog image
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Kotor. Tom prilikom Premijer je razgovarao sa opštinskim rukovodstvom na čelu sa predsjednikom Opštine Kotor Željkom Aprcovićem i predsjednikom Skupštine opštine Kotor Jovom Suđićem o razvojnim i infrastrukturnim projektima vrijednim više od 50 miliona eura.
 
,,Poslije skoro tri godine sam u prilici da sa rukovodstvom Opštine razgovaram o razvojnim pitanjima opštine Kotor i o izazovima koji stoje na tom putu. Bez obzira na moje insistiranje, sa prethodnom vlašću nijesam imao priliku da razgovaram, a to je koštalo Kotor, Crnu Goru i njenu ekonomiju u cjelini," istakao je Premijer.
Predsjednik Vlade je precizirao da je na sastanku bilo riječi o svim važnim temama koje se tiču opštine Kotor i da je sa prvim čovjekom grada i njegovim saradnicima imao kvalitetan sastanak.
 
,,Razgovarali smo i o problemima koji se tiču završetka sportske sale u Kotoru i kotorskog bazena. Nažalost, imamo probleme sa nedoraslim izvođačima na tim projektima i jasno smo se danas opredijelili: ili će ispunjavati obaveze, ili ćemo tražiti druge. U svakom slučaju ćemo ta dva kapitalna društvena infrastrukturna objekta završiti," kazao je novinarima Premijer Marković.
 
Na sastanku je bilo riječi i o usvajanju Prostornog plana Kotora, novog prostornog plana u odnosu na Nacrt koji je bio na javnoj raspravi i o poziciji i stavu UNESCO-a.
,,Govorili smo o izvjesnom projektu odnosno dobroj ponudi gradnje žičare od Kotora do Njeguša, to je kapitalno važna investicija za Kotor, za Cetinje, za Nacionalni park Lovćen i za crnogorski turizam generalno. Razgovarali smo i o onome što moramo uraditi na kapitalnoj infrastrukturi koja se tiče izgradnje novog bulevara od Jaza do Tivta koja treba takođe Kotoru i građanima Kotora da donese novu vrijednost, o onome šta će, ako dobijemo kvalitetnog koncesionara, biti benefiti i Tivta i Kotora sa novim aerodromom," rekao je Premijer.
 
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković je obišao i gradilište novog hotela na temeljima nekadašnjeg Hotela „Vrmac“ i tom prilikom rekao da je Crna Gora dobila kredibilnog investitora koji će uložiti 10 miliona eura u adaptaciju i rekonstrukciju objekta sa četiri zvjezdice i više od 105 smještajnih jedinica visoke kategorije.
 
,,Ovo će biti jedan od najljepših hotelskih objekata u Zalivu. Ono što je od posebnog značaja jeste da će investitor zadržati dio zdravstvenih kapaciteta koji će upotpuniti ponudu ovog objekta i opštine Kotor. Najvažnije je ipak, da će u budućem hotelu biti otvoreno stotinu novih radnih mjesta," kazao je Predsjednik Vlade.
Premijer je istakao i ,,Da je sada potrebno rješavati i problematiku odvoda otpadnih voda ne samo u Kotoru već i u Perastu i Risnu jer je propušteno da to bude urađeno ranije."
 
Kompleksno pitanje koje mora biti riješeno u dijalogu sa UNESCO-m tiče se gradnje zaobilaznice. ,,Mi ne želimo da Kotor izgubi svoju poziciju u UNESCO-u. Kotor je sam po sebi velika crnogorska vrijednost u kulturnom i u identitetskom smislu. Ali posebnu vrijednost ima kao prostor koji je zaštićen UNESCO-om. Nažalost, u prethodnom periodu nijesmo bili pažljivi u komuniciranju sa UNESCO-m, postoje određeni nesporazumi kad su u pitanju razvojni potencijali Kotora. Mi sada želimo da te nesporazume eliminišemo i da sa UNESCO-m za jednim stolom utvrdimo šta su to razvojni interesi, šta su to potrebe ovog prostora Opštine Kotor u cjelini i nađemo najprihvatljivija rješenja," zaključio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.
 
,,Želim da izrazim zadovoljstvo što smo moj tim i ja imali priliku da razgovaramo sa predsjednikom Vlade Crne Gore Duškom Markovićem o najznačajnijim temama koje tište građane Kotora," kazao je najprije predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović. On je istakao da je danas ,,Usaglašen redosljed poteza u smislu okončanja onih infrastrukturnih objekata za koje nije zainteresovan samo Kotor, već i čitava Boka.
 
,,Nezadovoljni smo izvođenjem radova na zatvorenom bazenu i do kraja novembra ćemo imati odgovore na pitanja vezana za isti," istakao je predsjednik Aprcović.
Vlada Crne Gore je za ovaj projekat izdvojila 3 600 000 eura. Završetak izvođenja radova na sportskoj hali je takođe prioritet ove vlasti i ,,Vrlo brzo možemo očekivati da ćemo kroz projekciju kapitalnog dijela budžeta države Crne Gore, odnosno Vlade, imati dio sredstava opredijeljenih za okončanje radova," rekao je predsjednik Opštine.
 
Predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović je kazao da se ,,U komunalnu infrastrukturu treba ulagati jače i sa Premijerom Markovićem je dogovoreno da se iz sredstava koje obezbjeđuje KfW banka, a tiču se poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, u narednom periodu uloži gotovo 13 000 000 eura, kako bi se završio kompletan kanalizacioni sistem na teritoriji opštine Kotor."
 
,,Vlada će biti partner Opštini Kotor i ova investicija koju smo danas obišli će donijeti jednu potpuno drugačiju pozicioniranost Kotora sa aspekta novih mirujućih smještajnih kapaciteta, a bili su nedostajući kotorskoj opštini," rekao je predsjednik Aprcović.
 
Na pitanje novinara o odvođenju građevinskog otpada sa jedne od najatraktivnijih lokacija u Kotoru, bivšeg hotela „Fjord“ predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović je istakao da je ,,To pitanje za sve građane Kotora. Dvije godine nije obezbijeđena lokacija za odvođenje neopasnog građevinskog materijala, govori o ozbiljnosti ili neozbiljnosti određene vlasti. To je prostor od 115 000 kvadratnih metara opštinske zemlje, koja je urbanistički definisana kao prostor za centralne sadržaje. Do 31. marta naredne godine imaćemo recikliran neopasni građevinski materijal, koji će biti vraćen za ponovnu upotrebu," kazao je predsjednik Aprcović.
 
,,Da li je neko trebao da dozvoli rušenje hotela, a da pritom nije odredio prostor za deponovanja otpada, neka odgovore građani," rekao je predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović.