header image

PROJEKAT BACAR - ODRŽANA RADIONICA MARKETING I PRODAJA U KOTORU

24.04.2019.
blog image

Radionica  za članove klastera turizma i lokalne hrane pod nazivom „Marketing i prodaja“  održana je 24.04. u hotelu 'Cattaro' u Kotoru, u okviru aktivnosti projekta 'Bolji pristup rastu - klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR', finansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Cilj radionice je jačanje preduzetničkih vještina kroz sledeće teme: saradnja i nastup na tržištu kao i promocija i prodaja proizvoda i usluga. Trening je ponudio određene vještine i alate konkretno utiču na unapredjenje biznisa.

Metodologija koja je korišćena na treningu, poznata kao CEFE metodologija, podrazumijeva aktivno učešće svih učesnika koji kroz određene vježbe i simulacije stvarnih uslova sa tržišta zajednički dolaze do najboljih rješenja postavljenih zadataka. Na taj način kroz razmjenu iskustva provjeravaju se predložena rješenja a preduzetnici osim drugih vještina usvajaju vještine komunikacije i vještine pregovaranja neophodne za njihov uspješan nastup na tržištu.

Trening je vodio licencirani trener iz asocijacije "CEFE consulting".

Današnjoj radionici su  prisustvovali preduzetnici iz sektora turizma i lokalne hrane sa teritorije  Boke. Ispred Opštine Kotor - vodećeg partnera na projektu BACAR, radionici su prisustvovali članovi opštinskog tima za sporovođenje projekta - sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladimir Bujišić, koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju Jelena Stjepčević i savjetnica za međunarodnu saradnju Tijana Vukasović. Na radionici je učestvovala Svetlana Vujičić - ekspert za klasterizaciju u oblasti turizma na projektu BACAR. Ova aktivnost je rezultat saradnje Opštine Kotor i Privredne komore Crne Gore – partnera na projektu BACAR sa crnogorske strane. Ispred PKCG radionici je prisustvovala projekt