header image

PROJEKAT BACAR - ODRŽANA RADIONICA REGISTRACIJA KLASTERA I PRISTUP PROJEKTNIM POZIVIMA

10.06.2019.
blog image

Radionica  za članove klastera kreativnih industrija pod nazivom "Registracija Klastera i pristup projektnim pozivima" održana je 7. i 8. 06. u hotelu 'Cattaro' u Kotoru, u okviru aktivnosti projekta 'Bolji pristup rastu - klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR', finansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Na radionoci su se prisutni upoznali sa temama: Operativnost klastera, Platforma i promocija klastera, Upravljanje i statut klastera, Organi uprave klastera, Javni poziv za podršku klastera - Ministarstvo ekonomije, Kako do podrške klasterima na lokalnom nivou te koji su sljedeći koraci u okviru Projekta BACAR.

U okviru projekta BACAR prepoznata su tri sektora: turizam, prerada hrane i kreativne industrije. Preduzetnici uključivanjem u klastere  i  njihovom pravnim formiranjem dobijaju novu sliku u poslovanju. Preduzetnici iz pomenutih sektora su u toku implementacije projekta stekli nova znanja koja se tiču unapredjenja generalnog poslovanja, ali i vrlo konkretna znanja koja se tiču specifičnosti poslovanja u sektoru. Kroz studijske posjete Srbiji, Istri i Italiji preduzetnicima je omogućeno da se susretnu sa primjerima najbolje prakse koji prevazilaze regionalni znacaj, prikupe neophodne informacije i steknu znanja kako da ih primijene u svojoj poslovnoj praksi. Povezivanjem u klastere na nivou Boke, jača se kapacitet i pristup novim tržištima a kroz učešće na regionalnim sajmovima uspostavljeni su novi poslovni kontakti i partnerstva. Takodje, formiranjem zajedničke platforme na nivou makroregiona stvaraju se mogućnosti za dodatnim privlačenjem kupaca iz drugih zemlja, posebno turista koji dolaze u posjetu Mostaru, Splitu Trebinju i Kotoru.

Na radionici je bilo riječi o nastavku aktivnosti podrške ova tri klastera u Kotoru i nakon realizacije projekta BACAR, uspostavljanjem prepoznatljivog mjesta gde će se autentični  lokalni proizvodi i duh grada na najbolji način predstaviti brojnim turistima koji dolaze svake godine u Kotor a koje bi preduzetnici iz klasetra preparade hrane, turizma i kreativne industrije ponudili na jednom mjestu.