header image

SAOPŠTENJE - ODBORNICIMA SO KOTOR

18.06.2019.
blog image

(DPS, SD, HGI, LP i g-đi Bruni Lončarević ) Podnosiocima zahtjeva za određivanje termina nastavka XIX sjednice SO Kotor

Poštovani,


Dana 13.06.2019. godine, obratili ste mi se, kao Predsjednici SO Kotor, zahtjevom da, u smislu člana 71, stav 3 i stav 6 Poslovnika SO Kotor, sazovem Kolegijum i odredim termin nastavka XIX sjednice Skupštine Opštine Kotor.

S tim u vezi, nakon dana 17. 06. 2019. godine, održane sjednice skupštinskog Kolegijuma, obavještavam vas o sledećem:

XIX sjednica Skupštine Opštine Kotor, sazvana za dan 24.04.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova i predloženim dnevnim redom: 1. Predlog za razrješenje Predsjednika Opštine Kotor, je održana.

DOKAZ:
- Zapisnik sa XIX sjednice SO Kotor, održane 24.04.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova (Zapisnik o radu sjednice skupštine, do određivanja njenog prekida, u skladu sa članom 71. Poslovnika SO Kotor).
- Zapisnik sa nastavka XIX sjednice SO Kotor održane 24.04.2019. godine, sa početkom u 12,48 časova, potpisan od strane svih 18 odbornika, podnosioca predloga za razrješenje Predsjednika Opštine Kotor. Riječ je o zapisniku kojeg ste dostavili Upravnom sudu Crne Gore, i koji je kao takav, na usmenoj javnoj raspravi održanoj dana 07.06.2019. godine, uvršćen u dokazni materijal tog Suda.

U nastavku rada navedene sjednice donesena je Odluka Skupštine Opštine Kotor br.11-5527, o prestanku mandata Predsjedniku Opštine Kotor i zapisnički konstatovano da je dnevni red iscrpljen i da je XIX sjednica završila sa radom u 14,15 časova. Odluka je objavljena u “Sl. Listu CG – opštinski propisi”, broj 18/2019.

Odluka o prestanku mandata Predsjedniku Opštine Kotor, donesena u nastavku rada XIX sjednice, počev od 24.04.2019. godine, pa do 11.06.2019. godine (dan dostavljanja presude Upravnog suda Crne Gore) proizvodila je veoma negativne posledice u funkcionisanju lokalne samouprave i ostvarivanju slobode i prava građana Kotora.

Kako je većina odbornika u Skupštini Opštine Kotor, nastavila sa radom, donijela Odluku o prestanku mandata Predsjedniku Opštine Kotor i zaključili rad XIX sjednice, to nije postojala mogućnost određivanja termina nastavka prekinute sjednice u smislu člana 71., stav 3 i stav 6 Poslovnika SO Kotor, niti takva mogućnost, nakon na gore navedeni način održane XIX sjednice Skupštine opštine Kotor, sada postoji.

Okolnost da ste, saglasno presudi Upravnog suda, U.br. 2356/19, od 07. 06. 2019. godine i u suštinskom i u formalnom smislu donijeli nezakonitu Odluku o prestanku mandata Predsjedniku Opštine Kotor, ne može ni u kom slučaju imati za posledicu da se ima smatrati da XIX sjednica SO Kotor, na kojoj je donesena ta odluka, nije ni održana.

Zbog svega napred izloženog, zakazivanje navodnog nastavka rada XIX sjednice SO Kotor, predstavljalo bi i pravnu i političku besmislicu - na što, naravno, nijesam spremna.
Istovremeno Vas obavještavam, da ću, povodom Vašeg Predloga za razrješenje Predsjednice SO Kotor, br.11-7353/19, od 05.06.2019. godine, i Vašeg zahtjeva br. 7724/19, od 13.06.2019. godine, za sazivanje sjednice Skupštine sa tom tačkom dnevnog reda, u Zakonom propisanom roku, sazvati sjednicu Skupštine Opštine Kotor.


Predsjednica
Dragica Perović