header image

Sastanak Zajedničkog Savjetodavnog odbora Crne Gore i Komiteta regiona EU

09.12.2013.
blog image

Danas je u Briselu održan treći sastanak Zajedničkog Savjetodavnog odbora Crne Gore i Komiteta regiona EU, kojem su, u ime Zajedice opština Crne Gore, prisustvovali: dr Miomir Mugosa, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština; Aleksandar Bogdanović, gradonacelnik Prijestonice Cetinje i predsjednik Skupštine Zajednice opština; Marija Ćatović, predsjednica Opštine Kotor; Miloje Pupović, predsjednik Opštine Pljevlja; Orhan Šahmanović, predsjednik Opštine Plav; Branislav Đuranović, predsjednik Opštine Danilovgrad i Darko Brajušković, predsjednik Opštine Kolašin.


Konstatovano je da Crna Gora dobro napreduje u procesu integracija, te da posvećenost naše države tom procesu ponovo vraća povjerenje u mogućnosti proširenja i predstavlja odličan primjer na području cijelog zapadnog Balkana. 
Na sastanku je usvojen Izvještaj «Jačanje apsorpcionih kapaciteta za pretpristupne fondove EU-a i unapređenje administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou u Crnoj Gori».
O trenutnoj situaciji i izazovima u finasiranju lokalnih samouprava u Crnoj Gori govorila je g-đa Marija Ćatović, predsjednica Opštine Kotor, koja je predstavila trenutno stanje u finansiranju lokalnih samouprava i naredne korake koje je neophodno preduzeti radi obezbjeđivanja stabilnih izvora finansiranja. Prema riječima predsjednice Ćatović, izvori finansiranja treba da budu primjereni funkcijama koje vrše lokalne samouprave. Istovremeno, oni treba da osiguraju stabilnost finansija na dugi rok i redovno servisiranje ugovorenih obaveza. 
Sistem javnih finansija na lokalnom nivou u prethodnom periodu obilježio je pad tekućih prihoda, rast neizmirenih obaveza i nelikvidnosti, rast kreditnih zaduženja, kao i prekomjeran broj zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave - kazala je, između ostalog predsjednica Ćatović.
Kako bi se obezbijedili uslovi za finansijsku stabilnost i održivost lokalnih samouprava u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na rješavanje problema njihovog duga, neophodne su zajedničke aktivnosti centralnog i lokalnog nivoa – istakla je gradonačelnica Kotora.
Ona je naglasila da su te aktivnosti neophodne u nizu oblasti, kao što su: unapređenje rješenja iz Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o porezu na nepokretnosti, kao i drugih zakona i podzakonskih akata kojima se tretiraju pitanja iz oblasti finansiranja lokalnih samouprava, uz međusobno usklađivanje njihovih odredbi; zatim pripreme i usvajanje nedostajućih podzakonskih akata koji će doprinijeti boljoj implementaciji propisa koji se odnose na lokalne javne finansije. 
Predsjednica Ćatović je istakla da, između ostalog, treba obezbijediti uslove za kvalitetnu implementaciju propisa na lokalnom nivou; povećati efikasnost naplate lokalnih javnih prihoda i unaprijediti rad lokalnih poreskih inspekcija; kao i donijeti nedostajuće propise na lokalnom nivou kojima će se uvesti sve vrste lokalnih prihoda koje su utvrđene zakonom. 
Dogovoreno je da se naredni sastanak Zajedničkog Savjetodavnog odbora Crne Gore i Komiteta regiona EU, održi 30. juna 2014. godine u Kotoru. Predložene su i teme o kojima će se diskutovati : Poljoprivreda i ruralni razvoj i Usluge od opšteg interesa i javno privatno partnerstvo.