header image

SEFEROVIĆ I VUKADINOVIĆ NOVI POTPREDSJEDNICI OPŠTINE

16.08.2019.
blog image

Za nove potpredsjednike Opštine Kotor danas su, na dvadeset sedmom zasijedanju gradskog parlamenta, imenovani Sonja Seferović i Nenad Vukadinović. Prethodno su odbornici usvojili Odluku o izmjeni Odluke o određivanju broja potpredsjednika Opštine Kotor. Ovaj dokument je, kako je objasnila sekretarka Skupštine Duška Banićević, usklađen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi po kome Opštine mogu imati dva potpredsjednika, a do sada ih je u našoj lokalnoj samoupravi bilo troje. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor koji je danas usvojen biće na petnaestodnevnoj javnoj raspravi, a kako stoji u dokumentu – privremena lokacija za ovu namjenu planira se na dijelu katastarske parcele u Gornjim Ledenicama, na opštinskom zemljištu.

Usvojen je prijedlog Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, ali odbornici nijesu usvojili Izvještaj o podržanim projektima NVO, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2017. godinu. U diskusiji po ovoj tački odbornica Ljilja Radunović je vjerovanja da je neophodno da se sačini kompletan izvještaj kojim bi nova komisija raspolagala i iz kojega bi mogla da se precizno vidi aktivnost svake NVO pojedinačno. Potrebno je jasno predočiti i koliko sredstava je oprediljeno ove godine NVO sektoru.

Odbornica SDP-a Bruna Lončarević smatra da je neophodno da izvještaj bude kompletan i pripremljen od strane resornog Sekretarijata. Ona je mišljenja da je potrebno povećati iznose tradicionalnim NVO Bokeljskoj mornarici, Srpskom pjevačkom društvu „Jedinstvo“ i Gradskoj muzici jer oni dobijaju godišnje po 10 hiljada eura a samo jedna NVO TV Kotor je primila 12.573 €.

Posebnu pažnju odbornika je izazvao Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. i 2018. godinu i Program rada i finansijski plan za 2018. i 2019. Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“.
Resorni skupštinski odbor je bio uzdržan po ovim tačkama dnevnog reda a odbornici nijesu usvojili Izvještaje o radu i finansijskom poslovanju i Program rada i finansijski plan za 2018. i 2019. godinu.

Odbornica Tanja Stanovčić (DPS) je pokazala nezadovoljstvo načinom na koji je Fondacija pisala izvještaje. Ona smatra da nije primjereno da onaj ko pravi finansijski izvještaj sebe i svoj rad hvali i veliča a da se nigdje kroz tekst ne vide baš pokazatelji zbog kojih se izvještaji pišu. Neki podaci su kontradiktorni i u suprotnosti sa napisanim, kazala je ona. Mora se znati kako se piše izvještaj i što on mora da sadrži, a ne ovako kako je napisano, bez parametara koji će biti jasni i precizni.

Što se tiče finansiskih pokazatelja koji su dati na kraju izvještaja, ne vidi se tačno kako je i koliko je trešeno, kategorična je Stanovčićeva.

Direktora Fondacije Petra Pejakovića odbornica Vjera Rašković(DPS) je pitala kako to da je za Žiri grada Kotora prošle godine izdvojeno 1000 eura. Ona je podsjetila da su ovaj posao ona i njene kolega u prethodnom radu žirija obavljala besplatno godinama i da se nikad nije isplaćivao nikome ni jedan cent.

Pejaković je kratko odgovorio da je od Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti dobio nalog da isplati pomenuti iznos i da je po tom nalogu postupio.

Nije usvojen ni Izvještao o radu i finansijskom poslovanju Kulturnog centra „Nikola Đurković“ za 2017 i 2018. godinu i Program rada i finansijski plan za 2018 i 2019. godinu.

Nije usvojen ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017 i 2018. godinu i Program rada i finansijski plan za 2018 i 2019. OJU „Muzeji“ Kotor.
Na sjednici je usvojen i set odluka o izgradnji javne rasvjete na području opštine Kotor preciznije u Koložunju, Popovićima, Dragalju i Gornjim Krivošijama.

Na današnjoj SO je izabrana Skupština Turističke organizacije Kotor, jer je prethodnom sazivu istekao mandat više od 6 mjeseci.

Predsjednik opštine Željko Aprcović je upoznao odbornike sa brojnik aktivnostima koje je lokalna uprava počela u ovom kratkom periodu od kada vrši vlast. Što se tiče odlaganja čvrstog otpada, odnosno građevinskog materijala sa lokacije hotela Fjord i zatvorenog bazena „Nikša Bućin“ Aprcović je kazao da će do 15. septembra biti određena lokaciji u Nalježićima. Građevinski otpad sa pomenutih lokacija nije u ovom perodu odvožen jer je turistička sezona u punom jeku i to ne bi bilo primjereno.

XXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor zakazana je za 26. 08. 2019. godine (ponedjeljak), sa početkom u 09:00 časova.