header image

Seminar „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ u Baru

11.11.2015.
blog image

U Baru 10.11.2015g.održan INFORMATIVNI SASTANAK povodom objavljenog Poziva za podnošenje prijedloga projekata „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ Ovom sastanku u ime opštine Kotor prisustvovali su Anka Perović ,Tijana Vukasović i Aleksandra Milić.             

U Crnoj Gori se realizuje Operativni program „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i koji za cilj ima unaprijeđenje tržišta rada i zapošljavanja, sistema obrazovanja i istraživanja, te socijalne inkluzije.

Kao jedan od načina kojim se želi doprinjeti postizanju ovog cilja jeste i dodjela bespovratnih sredstava, tako da je 16. oktobra 2015. godine objavljen Poziv za podnošenje prijedloga projekata „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“. Poziv je otvoren do 1. februara 2016. godine.

S tim u vezi, danas je u Baru održan informativni sastanak na kojem su svi zainteresovani prihvatljivi podnosioci prijedloga projekata mogli čuti više o načinima prijavljivanja, kao i mogućim akcijama i aktivnostima za koje će se sredstva dodjeljivati. Ovom sastanku u ime opštine Kotor prisustvovali su Anka Perović ,Tijana Vukasović i Aleksandra Milić.  

Naime, dodjelom bespovratnih sredstava (tj. grantova) planira se pružiti podrška projektima koji će kroz programe obrazovanja i osposobljavanja povećati zapošljivost nezaposlenih lica, sa posebnim fokusom na dugoročno nezaposlene, mlade i žene, i odgovoriti na potrebe poslodavaca za radnom snagom.

Ukupan iznos opredjeljen u okviru ovog Poziva je blizu 1,3 miliona eura, a iznos pojedinačnih grantova za koje će se moći prijavljivati biće od 60.000€ do 200.000€.

Potencijalni podnosioci prijedloga projekata su:

-          Zavod za zapošljavanje Crne Gore

-          Poslodavci

-          Licencirani pružaoci obuka

-          Socijalni partneri (sindikati, Unija poslodavaca, Privredna komora)

-          Opštine

-          Nevladine organizacije/udruženja

Informativne radionice za potencijalne podnosioce prijedloga projekata će se održati po sljedećem rasporedu: 

  • 08. decembar 2015. – Hotel „Franca“ (Bijelo Polje), početak u 10:00 časova
  • 10. decembar 2015. - Hotel „Premier“ (Podgorica), početak u 10:00 časova.
  • 14. decembar 2015. – Hotel „Princess“ (Bar), početak u 10:00 časova.

 

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva finansija: http://www.mif.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni

 

i Ministarstva rada i socijalnog staranja: http://www.mrs.gov.me/organizacija/IV_IPA_Komponenta

 

Sekretar

Anka Perović