header image

TREĆI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA INTERREG ADRION

27.05.2019.
blog image

U toku je Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020(ADRION) za Prioritetne oblasti 1 (Inovativan region) i 3 (Povezan region). Poziv će biti restriktivnog karaktera, budući da će podržati jasno definisane teme od strateške važnosti za ADRION program i Strategiju Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR). Za potrebe ovog poziva za Prioritetnu oblast 1 (Inovativan region) biće opredijeljeno ukupno 5,3 miliona eura EU doprinosa, od čega je za zemlje korisnice Ipe dostupno 795 hiljada eura, dok će u okviru Prioritetne oblasti 3 (Povezan region) potencijalni korisnici imati na raspolaganju 6,28 miliona eura, od čega je 1,06 miliona opredijeljeno za korisnike iz zemalja korisnica Ipe. Pravo učešća imaju organi državne uprave i javna preduzeća koji imaju kompetencije u oblasti plavog rasta, socijalnih inovacija, pomorskog i gradskog transporta. Učešće jedinica lokalne samouprave (Glavni grad Podgorica i primorske opštine) ograničeno je na Prioritetnu oblast 3, odnosno na temu koja se odnosi na pitanja transporta u gradskim sredinama.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata u okviru Prioritetne oblasti 1 je 29. jul 2019. godine, odnosno 31. jul 2019. godine za Prioritetnu oblast 3 (do 15.00h).

Više informacija o uslovima poziva može se pronaći na sledećem linku:http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/

Povodom objave Trećeg poziva za dostavljanje predloga projekata , Kancelarija za evropske integracije u ponedeljak, 10. juna 2019. organizuje Info dan na kojem će javnosti i potencijalnim korisnicima biti predstavljeni tematski ciljevi, kao i pravila za podnošenje predloga projekata u okviru ovog poziva. Info dan će se održati u prostorijama EU Info centra s početkom u 11 časova, koji se nalazi na adresi ulica 19. decembra, broj 8 u Podgorici. Za sve dodatne informacije kao i za potvrdu prisustva potrebno je obratiti se imejlom na milos.markovic@gsv.gov.me